Onafhankelijkheid in Nederland

onafhankelijkheid

In de corporatieve staat, ons polderland is scheiding van uitvoerende, rechterlijke en controlerende machten zoals Montesquieu dat had bedoeld onmogelijk. Daardoor functioneert ons democratisch systeem gebrekkig. Vele adviserende gremia zitten vol met vertegenwoordigers van verschillende machten, meestal partijlid ook. Men claimt onafhankelijkheid, soms met leden van zo’n adviesgroep die dertig bijbanen hebben. Mevrouw Nicole Stolk plaatsvervangend secretaris generaal van het Ministerie van Veiligheid is eindverantwoordelijk voor automatisering. Zij leidde een werkgroep die belangenverstrengeling bij ICT projecten met ambtenaren moest bestuderen. Twee ICT bedrijven waren betrokken, maar niemand is zich van enig kwaad bewust. Zembla onderzoeksprogramma van de VARA rapporteerde hierover.

Gepubliceerd door

grimbertrost

Strateeg en schrijver, bedrijfseconoom, historisch geïnteresseerd, verslaafd aan muziek, Politiek sociaal-liberaal. Kritisch supporter van EU en Christelijk/Joodse cultuur, bezorgd over Islamisering NL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *