Hebben rechters nog aansluiting bij maatschappij?

rechters

Vooropgesteld, Nederland heeft gelukkig nog onafhankelijke rechters, maar toch vraag ik mij regelmatig af of zij nog begrijpen wat in deze tijd van hen verlangd wordt. Criminele buitenlanders worden ondanks hardere wettelijke maatregelen die gelden sinds 2012 zelden uitgezet. De rechters bemoeilijken het intrekken van de verblijfsstatus dus blijven we zitten met mensen die we liever kwijt dan rijk zijn. Canada zette onlangs nog een Nederlandse man uit die al 59 jaar in dat land had gewoond en hier niemand meer kende. In dat humane land wel, hier niet. De rechters doen dus in praktijk aan belemmering van wetsuitvoering, dat moet anders..

Gepubliceerd door

grimbertrost

Strateeg en schrijver, bedrijfseconoom, historisch geïnteresseerd, verslaafd aan muziek, Politiek sociaal-liberaal. Kritisch supporter van EU en Christelijk/Joodse cultuur, bezorgd over Islamisering NL