De storm is uitgeraasd. Een bijzondere man is gaan liggen.

Meinoud Grimbert Rost van Tonningen

Meinoud Grimbert Rost van Tonningen

Geboren 1 november 1941
Overleden 8 september 2018

Ivonne
Meinoud
Ogier
Florian
Zino

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in aula 2 van het crematorium “Amersfoort”, Dodeweg 31 te Leusden op donderdag 13 september om 13.30 uur.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de ontvangruimte van het crematorium.

Niet iedereen was voor ons tijdig bereikbaar. Als u dierbare herinneringen aan Grimbert heeft en afscheid van hem wilt nemen bent u welkom.

Correspondentieadres:
Heemstedse Dreef 165
2101 KD Heemstede

Andere wereld?

metafysicaAndere wereld waar ligt die eigenlijk?

Sommigen weten er met zekerheid over te praten

Willen zich op meesters, pastors of imans verlaten

Voor mij is het allemaal onbegrijpelijk

Waarom willen die mensen zo graag iets na de dood?

Waarvoor nooit enig toetsbaar bewijs is getoond

Alleen omdat het hen van de einde verschoond?

metafysica-2Is het echt iets meer dan ademnood?

Kant zocht het in metafysica

Verschijnselen achter de werkelijkheid

Onbegrijpelijk ons verstand ten spijt

Speculeren over een leven er na.

Gelovigen verdienen echter respect

Zij proberen te doorgronden

Waarom zij ooit op deze  planeet stonden

Waarom zij ooit zijn verwekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Intuïtie en telepathie

flammarion

Mijn geliefde en een goede vriend zijn er van overtuigd dat er vorige- en toekomstige levens zijn. Dat alles uit een bron voortkomt. Ik denk dat er niets is voor en na de dood. Dat is dus lastig communiceren. Wij konden elkaar vinden op het zesde zintuig ofwel intuïtie, waardoor je dingen weet zonder te weten waarom. Verder geloof ik in telepathie, overdracht van gedachten en gevoelens zonder hulpmiddelen. Maar mijn vriend had het over de Franse sterrekundige Camille Flammarion, die geloofde dat er vele bewoonde werelden waren waar  zielen of hogere intelligenties leven. Voor mij een brug te ver.

Naschrift: Gravure is de Hemelkoepel van Camille Flammarion, ooit bijna even bekend als Napoleon.

 

Verloren zoon

verloren-zoon

Ik heb helaas niet met al mijn zonen een goed contact. Dat ligt altijd ook aan jezelf. Vroeger was je druk, druk, en moeder deed het contact etc. Het wordt ingewikkelder als er meerdere moeders voor zonen zijn. Maar toch, soms ligt het ook aan de zoons. Ik moest vandaag denken aan de parabel  van de verloren zoon, lees Lucas in het nieuwe testament. Een vader heeft twee zonen, de oudste werkt hard en gehoorzaamd; de jongste gaat weg verkwist zijn hele erfdeel maar wordt door zijn barmhartige vader feestelijk onthaald als hij terug komt. Was het maar zo eenvoudig.

Ondergang poldermodel?

poldermodel-2

Gisteren werd ik door een redactielid van BNR gepolst of ik mee wilde doen aan een radioserie over het Poldermodel. Ik schreef in 2012 een essay over dit onderwerp. Voor mij staat het vast dat we nog een Tweede Kamer verkiezing af zijn van ineenstorting van dat politieke model. Dat komt omdat de middenpartijen VVD, CDA, D66, CU, SGP en PvdA dan geen meerderheid meer zullen hebben. Dan zal een eind komen aan het op  grote schaal verdelen van politieke banen bij colleges die allang overbodig zijn, zoals de SER, steunend op de inmiddels achterhaalde werknemer- en werkgever-maatschappij van de vorige eeuw.

Bankiers ze leren het nooit

bankiers

Met 775 miljoen betaalt ING de duurste schikking die ooit in Nederland is opgelegd voor grove nalatigheid. Als huisbank voor criminelen wist ING nauwelijks wie ze waren. Waarschuwingen van de Nederlandsche Bank werden genegeerd. Jarenlang kon ongestoord gebruik worden gemaakt van rekeningen om geld wit te wassen. Maatregelen van de bank om zichzelf te beschermen tegen deze misstand waren minimaal. De boete is hoog, maar niets vergeleken bij de winst die da bank maakt. Topman Ralph Hamers blijft zitten tenzij commissarissen onder leiding van Hans Weijers en Jan Peter Balkenende inzien dat dit niet kan. Vooralsnog ontsnapt iedereen aan het gevang.

Nederlandse managers het kan scherper!

doelen

De Nederlandse industrie laat veel geld liggen door slecht georganiseerd management concluderen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en Rabo Research. Scherp management zou 4 procent extra omzet en 7 procent extra winst opleveren. Vooral bij het stellen van doelen en personeelsmanagement scoren Nederlandse managers relatief zwak. In de VS, Duitsland, Zweden, Japan en Canada kunnen ze dat beter, maar de meeste Europeanen laten we (ver) achter ons. Mijns inziens kampen we met onze doorgeschoten poldermentaliteit, die het elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en matige resultaten belemmert. Dat verhindert  goede personeelsselectie. Ook hebben we te weinig met techniek, waarmee meer geld kan worden verdiend.

In de Jordaan

mannetje

We zaten in Papeneiland, schitterend uitzicht op de Prinsen- en Brouwersgracht. Een oude man kwam bij ons zitten, had het over de biljartclub en wees op zijn kinderen en kleinkinderen. Ik moest denken aan een interieur van Jan Steen alleen de hond ontbrak. Even om de hoek eten bij de italiaan, daarna naar ‘T Mannetje’ Marnixstraat met muziek, uit het leven gegrepen, zang, accordeon, slagwerk en vriend Emiel als bassist.

‘U bent een mooie vrouw’, zei een man tegen mijn vriendin, als u iedere week komt ben ik er ook’.

Zij antwoordde ‘ben je getrouwd?‘

‘Nog wel’, zei de man

Chemnitz en Europa

Image ref 74008053. Copyright Rex Shutterstock No reproduction without permission. Please see www.rexfeatures.com for more information.

Chemnitz is het toneel van heftige demonstraties. Extreem rechts en links staan diametraal tegen over elkaar. Politici en pers hebben geen goed woord over het racistische karakter van die demonstraties en daar hebben ze gelijk in. Maar tegelijkertijd falen ze een antwoord te geven op de zorg van grote delen van de bevolking die niet extreem zijn en die niets moeten hebben van verdere toestroom van mensen die niets hebben met de Joods-Christelijke Verlichtingscultuur van ons werelddeel. De politieke afrekening ligt klaar CDU/CSU/SPD hebben volgens de peilingen al geen meerderheid meer, de komende verkiezingen worden een drama voor deze partijen.

Naschrift : In Italië, Oostenrijk en veel Oost-Europese landen zijn al anti immigratie partijen in de regering, andere Europese landen zullen volgen.

Hoop en twijfel

hoop-en-twijfel

Een citaat van Seneca zegt: ‘wanneer je verstandig bent, vermeng je het ene ding met het andere, hoop niet zonder twijfel en twijfel niet zonder hoop.’ Ik zou graag een fijne oude dag hebben maar ik zie aan anderen hoe moeilijk dat is, zeker als het lichaam en/of de geest het gedeeltelijk begeeft. Mijn twijfel of ik gemoedsrust ooit zal bereiken zit in de wetenschap dat ik daar niet alleen over ga maar dat mijn lot ook afhangt van anderen. Dat laatste is juist een factor die stimuleert je best te doen, maar of dat helpt weet je nooit zeker.