Verlichting

verlichting-2

‘Verlichting is de bevrijding van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te danken heeft. Onmondigheid is het onvermogen zich van het verstand te bedienen zonder de leiding van een ander’, zei Immanuel Kant. Ik zit in een omgeving waar het verstand dringend nodig is om onmondigheid te bestrijden. Onmondig zijn mensen die geen verbanden meer zien, tussen oorzaak en gevolg bijvoorbeeld, of tussen feiten en bedrog, of tussen fantasie en werkelijkheid. Verlichting is niet alleen onbekend bij grote groepen in de wereld zoals islamieten, maar ook bij (goed)gelovigen dicht in de buurt, die het denken zijn verleerd.

Gepubliceerd door

grimbertrost

Strateeg en schrijver, bedrijfseconoom, historisch geïnteresseerd, verslaafd aan muziek, Politiek sociaal-liberaal. Kritisch supporter van EU en Christelijk/Joodse cultuur, bezorgd over Islamisering NL