Heineken gaat door met landjepik

heineken

Heineken koopt voor 2,7 miljard euro een belang van 40 procent in de grootste bierbrouwer van China, CR Beer. Volgens de succesvolle topman Jean-François van Boxmeer is het een deal voor de eeuwigheid. Anders gezegd Heineken gaat door met landjepik en heeft nu eindelijk grip op de grootste biermarkt ter wereld, nadat Brazilië en Mexico al aan de beurt waren geweest. Boxmeer gaat tot het uiterste met de leencapaciteit van het concern, wat in mijn tijd – toen ik nog consultant van het concern was – niet mocht. Freddie Heineken floot de Raad van Bestuur zelfs terug toen Heineken het Canadese Labatt wilde overnemen.

 

Apple nu 1000 miljard waard

billionair

Apple, in 1997 bijna failliet,  heeft als eerste concern de magische grens van 1000 miljard dollar beurswaarde bereikt ofwel $1 biljoen. Amazon, Microsoft en Alphabet(Google) zijn ook hard op weg. In 1999 berekende ik in mijn boek ‘Megaconcerns’ dat er plaats was in de wereld voor circa 250 zeer grote concerns met een waarde van minstens 100 miljard. Daarvan zijn er nu circa 100. Maar er zijn dus nu ook billionairs, ongelooflijk. AD berekende dat de waarde van Apple gelijk staat aan alle huizen op Funda, Shell, Volkswagen Groep, Boeing, Tesla, Walt Disney, Philips, Heineken, Dell, 17 miljoen iPhones en dan blijft er nog een aardig zakcentje over.

Naschrift: General Electric was in 1998 met $271 miljard het meest waardevolle concern. Gevolgd door Coca Cola, Shell, Nippon, Microsoft, Exxon, Intel, Toyota, Merck en Philip Morris. Microsoft en Exxon doen ook nu nog mee de rest is ver achtergebleven.

Nederland is georganiseerd rond stoplichten

stoplichten

Nederland heeft de mond vol over energiebesparing en klimaatzorg, maar onze stoplichten zijn nauwelijks onderdeel van gesynchroniseerde groene golven, waardoor je op hoofdtrajecten kilometers gewoon zou kunnen doorrijden. Nee in ons overgereguleerde land is ieder stoplicht er een op zichzelf, met een beetje pech moet je telkens stoppen, met extra energiegebruik tot gevolg. Het is net als met het Nederlands bestuur, teveel gemeenten, dito provincies en andere bestuurs- of adviesorganen. Allemaal polder gewauwel, suboptimaal tegen elkaar inwerken, inspraak tot je er bij neervalt.  De hoge kosten zijn niet het grootste probleem, maar de traagheid van besluitvorming die het gevolg is

Verlichting

verlichting-2

‘Verlichting is de bevrijding van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te danken heeft. Onmondigheid is het onvermogen zich van het verstand te bedienen zonder de leiding van een ander’, zei Immanuel Kant. Ik zit in een omgeving waar het verstand dringend nodig is om onmondigheid te bestrijden. Onmondig zijn mensen die geen verbanden meer zien, tussen oorzaak en gevolg bijvoorbeeld, of tussen feiten en bedrog, of tussen fantasie en werkelijkheid. Verlichting is niet alleen onbekend bij grote groepen in de wereld zoals islamieten, maar ook bij (goed)gelovigen dicht in de buurt, die het denken zijn verleerd.

Verloren Paradijs?

pandora

eva-paradijsZowel in de bijbel met Eva, als in de Griekse mythologie met Pandora, krijgt nieuwsgierigheid van vrouwen de schuld van het verloren gegane paradijs, dan wel een wereld zonder kwalen en rampen. Veilig mag worden aangenomen dat mannen in die tijd auteurs waren van deze onzin. Niet slecht, om alles wat  niet goed is gegaan, dan aan de andere sekse te wijten. Voltaire zei: ‘het paradijs is waar ik ben’. Ik zeg het paradijs bestaat niet, evenmin als Utopia. De mens is gedoemd van fouten te leren, wie dat niet doet is een ezel, wie dat wel doet een Uil.

 

Alter Ego

idioot

Een alter ego is een tweede persoonlijkheid waarmee een persoon zich onderscheidt van zijn werkelijke identiteit. Jung verwoord het als de schaduwzijde van onze persoonlijkheid, hetgeen ook in positieve zin opgevat kan worden. Hij stelt dat de schaduwzijde meer de personificatie van de tijdens ons leven niet toegelaten en verdrongen zijde van onze psyche is. De ‘vervreemde en de onbewuste’ achterzijde van onszelf, tegenpool van ons bewuste ‘Ik’. Wat laat ik niet toe, onzekerheid? Wat verdring ik, mijn kwetsbaarheid? Het verbonden symbool lijkt op een rietveld, maar dat is geen persoonlijkheid. Wellicht ‘De Idioot’ van Dostojewski, prins die iedereen liefheeft?

Avontuurlijk oud zijn?

avontuurlijk

Het was warm in het appartement. ‘Laten we voor het balcon gaan slapen op de matras’, riep mijn vriendin enthousiast, ‘heerlijk avontuurlijk.’ Ik knikte dapper en we legden de dunne overmatras voor de deur. Niet met de hoofden naar buiten zoals ik veronderstelde maar zo dat ik langs de deur lag en zij erachter. Al snel had ik spijt, de ondergrond was hard en de muggen botsten het eerst op mij. Door mijn zorgzame hartsvriendin aangebrachte muggenolie hielp niet echt. S’ochtends besloot ik dat ik liever oud was dan avontuurlijk en dat ik mijn bed in de warmte voortaan prefereerde.

Witte corruptie

corruptie-2

Witte corruptie is wettelijk toegestaan, maar niet integer. Voorbeelden in Nederland genoeg. De vele advies- en bestuurscolleges die met partijgenoten bezet worden. Soms tot wel dertig bijbanen per persoon. Of mensen die inkopen en cadeaus krijgen van leveranciers die men niet in een weekend kan opeten. Vrienden gunsten verlenen. Alle systemen corrumperen op den duur, politiek maar ook bij stichtingen waar de macht volledig beschermd is. Er zijn veel privaat-publieke organen die opereren als monopolistische organisaties die geen enkele drijfveer hebben tot marktgerichte efficiency. Belgisch filosoof Bouillart zegt daarover: corruptie is de theorie dat men kan rotten zonder te sterven.

Schrijnende incompetentie

incompetentie

Management goeroe Peter Drucker zei over incompetentie: ‘kwaliteit in een product of dienst is niet wat de leverancier erin stopt. Het is wat de klant eruit haalt en bereid is ervoor te betalen. Een dienst bezit geen kwaliteit omdat het moeilijk uit te voeren is en veel geld kost, zoals veel dienstverleners typisch geloven. Dit is incompetentie. Klanten betalen alleen voor wat nuttig is voor hen en waarde biedt. Niets anders behelst kwaliteit.’ In polderend Nederland barst het van incompetentie. Onnodige verliezen worden afgewenteld op bewoners of partners. Competentie zit bij personeel dat zorgt dat organisaties draaien ondanks hun bazen.

Juncker doet kritiek verstommen

juncker-trump

Vooraf ik ben geen fan van Juncker. Hij is een regent die zich weinig gelegen laat liggen aan wensen van de Europese bevolking. Hij schijnt regelmatig dronken te zijn. Maar toch Juncker heeft in onderhandelingen over handel andere leiders als Merkel, Macron en Rutte in de schaduw gezet. Hij heeft bewezen dat hij als voorzitter van de EU commissie meer kan bereiken dan een leider van een land. Juncker kreeg ruim de tijd  van Trump terwijl Rutte in de ochtenduren werd afgeserveerd. Voorlopig blijven heffingen in stand, maar men wil naar het nul tarief, slecht nieuws voor de gesubsidieerde EU-landbouw