In de wachtkamer

wachtkamer

De zorg is waarschijnlijk de slechtst georganiseerde sector in het bedrijfsleven. Dat ligt ten dele aan de bemoeizucht van de overheid maar vooral aan het management zelf. Vandaag moest ik naar een specialist in het Diakonessen ziekenhuis in Zeist, wachttijd een half uur. Mijn vriendin trachtte mij tot bedaren te brengen, niemand die iets zei. Bij de dokter die begon met zijn onderzoek liet ik achterwege mijn standaardvraag te stellen: ‘Moet u mij niet iets zeggen?’ Bedoeld wordt dat hij zich eerst moet verontschuldigen voor het oponthoud. Bij de vervolg afspraak bleek dat ik terecht kon in….Doorn, waar ik woon..

Tolerantie

voltaire

‘Tolerantie en apathie zijn de laatste deugden van een maatschappij die te gronde gaat’ zei filosoof Aristoteles. Daaraan moet ik denken, organisaties kunnen verloederd zijn. Al jarenlang gaat daar dan veel mis. Mensen wennen er aan, als wijsheid wordt dan gepredikt dat je het maar moet accepteren. Ik verzet mij daar tegen. Echte tolerantie is dat je een ander een fundamenteel afwijkende mening gunt zonder dat je daartegen geweld gebruikt. Zolang er een rechtstaat is kun je je wel tegen fout beleid verzetten, maar daar moet je wel goede argumenten voor hebben. Een goed debat gaat daarover, niet over verkettering .

Incompetentie en het Peter Principle

peters-principle

U kent het wel, het Peter Principle, namelijk dat in een hiërarchie elke werknemer stijgt tot een niveau van onbekwaamheid of incompetentie. Dit komt doordat promoties in eerste instantie worden bepaald door goed functioneren in vakbekwaamheid maar geleidelijk wordt leidinggeven steeds belangrijker. Een goede vakman hoeft nog geen goede manager te zijn. Voorbeelden – vooral in de non-profit sector – te over, al is het Principle natuurlijk wel overtrokken, niet iedereen maakt dit mee. Maar toch, zo’n situatie kenmerkt zich door veel aandacht van de top voor zaken die niet van groot belang zijn, terwijl de echte problematiek niet meer wordt aangepakt

 

 

Gedwongen winkelnering

governance

Gedwongen winkelnering wordt in Nederland op ruime schaal toegepast vooral in de zorg. Het bevordert monopolistisch gedrag in de trant van: wij (het management) weten beter dan de klant wat goed is. Een restaurant dat niets doet om klanten te verleiden om te komen door meer gezelligheid en inspelen op acute behoeften. Een winkel die vaak is uitverkocht terwijl goederenopslag daarvoor uitkomst zou moeten bieden. Een parkdienst die de tuin en gebouwen met klimop laat overwoekeren. Een technisch dienst die niet zegt wanneer ze komen, als ze komen. Efficiency is niet zaligmakend, we zouden dit euvel zoveel mogelijk moeten bestrijden.

Droogte

drogte

Maandenlang droogte, zeldzaam fenomeen in Nederland. We zijn het niet gewend, het wordt door opwarming van de aarde wellicht normaal. Dan wordt Nederland een ideaal vakantie- en wijnland en Zuid Europa kan het in de zomer dan door oververhitting vergeten. Water hadden we altijd genoeg, het moest doorstomen, maar opvangen dat is ongewoon. Er gaan meer oude mensen dood en er wordt minder hard gewerkt. Terrassen doen het prima, stoken hoeft niet meer, airconditioning is dringend gewenst. Gras en planten verdorren. Salades en andere koude gerechten gaan eten en de warme hap laten staan. Heineken en Unilever (ijs) zijn tevreden.

Zomergasten een gebed zonder eind

van-gaal-zomergasten

De redactie van Zomergasten zou eens moeten uitleggen waarom Janine Abbring is uitverkoren als interviewer. Een vrouw zonder veel persoonlijkheid, onzeker, zelden ‘to the point’, laat staan alert om confronterende kritische vragen te stellen.  Zo ook gisteren met Louis van Gaal, nadat het gesprek met Romana Vrede al op een mislukking was uitgedraaid. Van Gaal behield de regie tot het eind, terwijl 777000 mensen keken, tweemaal zoveel als bij Romana. Volgende weken komen er nog vier gasten: internetpionier Marleen Stikker, schrijver Pieter Waterdrinker, minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes en psychotherapeut Esther Perelaan de beurt. Een weinig boeiend vooruitzicht.

Verval

verval-2

‘De beschaving accepteren betekent praktisch dat je het verval aanvaardt’, leerde ons George Orwell. Machiavelli zei: ‘aangezien alles op aarde in beweging is en stilstand niet bestaat, zal er altijd vooruitgang of verval zijn, en zullen keuzes die je verstandelijk afwijst je vaak worden opgedrongen.’ Naarmate je ouder wordt is verval – geestelijk en fysiek – onvermijdelijk. Ik probeer instinctief te doen alsof dat bij mij nauwelijks aan de orde is. Mijn geliefde is meer van de richting: voorkomen is beter dan genezen.  Zij heeft natuurlijk gelijk, schoorvoetend doe ik nu aan het bestrijden van achterstallig onderhoud. Struisvogels hebben we al genoeg.

Heineken gaat door met landjepik

heineken

Heineken koopt voor 2,7 miljard euro een belang van 40 procent in de grootste bierbrouwer van China, CR Beer. Volgens de succesvolle topman Jean-François van Boxmeer is het een deal voor de eeuwigheid. Anders gezegd Heineken gaat door met landjepik en heeft nu eindelijk grip op de grootste biermarkt ter wereld, nadat Brazilië en Mexico al aan de beurt waren geweest. Boxmeer gaat tot het uiterste met de leencapaciteit van het concern, wat in mijn tijd – toen ik nog consultant van het concern was – niet mocht. Freddie Heineken floot de Raad van Bestuur zelfs terug toen Heineken het Canadese Labatt wilde overnemen.

 

Apple nu 1000 miljard waard

billionair

Apple, in 1997 bijna failliet,  heeft als eerste concern de magische grens van 1000 miljard dollar beurswaarde bereikt ofwel $1 biljoen. Amazon, Microsoft en Alphabet(Google) zijn ook hard op weg. In 1999 berekende ik in mijn boek ‘Megaconcerns’ dat er plaats was in de wereld voor circa 250 zeer grote concerns met een waarde van minstens 100 miljard. Daarvan zijn er nu circa 100. Maar er zijn dus nu ook billionairs, ongelooflijk. AD berekende dat de waarde van Apple gelijk staat aan alle huizen op Funda, Shell, Volkswagen Groep, Boeing, Tesla, Walt Disney, Philips, Heineken, Dell, 17 miljoen iPhones en dan blijft er nog een aardig zakcentje over.

Naschrift: General Electric was in 1998 met $271 miljard het meest waardevolle concern. Gevolgd door Coca Cola, Shell, Nippon, Microsoft, Exxon, Intel, Toyota, Merck en Philip Morris. Microsoft en Exxon doen ook nu nog mee de rest is ver achtergebleven.

Nederland is georganiseerd rond stoplichten

stoplichten

Nederland heeft de mond vol over energiebesparing en klimaatzorg, maar onze stoplichten zijn nauwelijks onderdeel van gesynchroniseerde groene golven, waardoor je op hoofdtrajecten kilometers gewoon zou kunnen doorrijden. Nee in ons overgereguleerde land is ieder stoplicht er een op zichzelf, met een beetje pech moet je telkens stoppen, met extra energiegebruik tot gevolg. Het is net als met het Nederlands bestuur, teveel gemeenten, dito provincies en andere bestuurs- of adviesorganen. Allemaal polder gewauwel, suboptimaal tegen elkaar inwerken, inspraak tot je er bij neervalt.  De hoge kosten zijn niet het grootste probleem, maar de traagheid van besluitvorming die het gevolg is