Verlichte despoten en klantvriendelijheid

customer-intimici

Frederik de Grote, Pruisisch absoluut vorst had als devies : ‘Alles voor het volk niets door het volk’. Met hem deden dat ook Catharina de Grote van Rusland en Maria Theresia en Jozef II van Oostenrijk. Het waren monarchen in de tijden van de Verlichting. Koning Frederik de Grote koesterde zelfs Voltaire als zijn huisfilosoof. Ze hielden rekening met belangen van het volk, maar gaven de macht niet prijs. Er zijn ook veel organisaties als zorginstellingen, scholengemeenschappen en overheidsorganisaties die zo functioneren. Inspraak moet vooral niet uitmonden in medezeggenschap. Dat geldt vaak zelfs voor mondige klanten, die voor hun rechten opkomen.

 

Gepubliceerd door

grimbertrost

Strateeg en schrijver, bedrijfseconoom, historisch geïnteresseerd, verslaafd aan muziek, Politiek sociaal-liberaal. Kritisch supporter van EU en Christelijk/Joodse cultuur, bezorgd over Islamisering NL