Noblesse oblige

noblesse-oblige

Adeldom verplicht, is het credo van de schijnbaar uitverkorenen, ofwel als je al tot de bovenlaag behoort en dat vaak gedurende vele generaties, gedraag je ernaar. Geef het goede voorbeeld, blijf bescheiden, wees zuinig zonder gierig te worden, werk hard. Je geeft wat je hebt meegekregen, liefst vermeerderd, door aan je nazaten. Goed rentmeesterschap, de mens is geen eigenaar van zijn bezit. God is eigenaar van alles op aarde, zowel het stoffelijke als het onstoffelijke, de mens heeft het slechts tijdelijk in bruikleen. Merkwaardig denken, maar Nederland is er wel groot mee geworden. Maar wat is er nog van over?

Gepubliceerd door

grimbertrost

Strateeg en schrijver, bedrijfseconoom, historisch geïnteresseerd, verslaafd aan muziek, Politiek sociaal-liberaal. Kritisch supporter van EU en Christelijk/Joodse cultuur, bezorgd over Islamisering NL