Alter Ego

idioot

Een alter ego is een tweede persoonlijkheid waarmee een persoon zich onderscheidt van zijn werkelijke identiteit. Jung verwoord het als de schaduwzijde van onze persoonlijkheid, hetgeen ook in positieve zin opgevat kan worden. Hij stelt dat de schaduwzijde meer de personificatie van de tijdens ons leven niet toegelaten en verdrongen zijde van onze psyche is. De ‘vervreemde en de onbewuste’ achterzijde van onszelf, tegenpool van ons bewuste ‘Ik’. Wat laat ik niet toe, onzekerheid? Wat verdring ik, mijn kwetsbaarheid? Het verbonden symbool lijkt op een rietveld, maar dat is geen persoonlijkheid. Wellicht ‘De Idioot’ van Dostojewski, prins die iedereen liefheeft?

Gepubliceerd door

grimbertrost

Strateeg en schrijver, bedrijfseconoom, historisch geïnteresseerd, verslaafd aan muziek, Politiek sociaal-liberaal. Kritisch supporter van EU en Christelijk/Joodse cultuur, bezorgd over Islamisering NL