Eindelijk de veestapel inkrimpen?

megastal

Een van de vele overbodige adviesorganen die Den Haag rijk is, de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, meent dat de veestapel drastisch moet worden ingekrompen wil Nederland zijn klimaatdoelen halen. Als de regering de veehouderij op de huidige voet laat doorgaan, neemt die bedrijfstak in 2050 de totale toegestane broeikasuitstoot van heel Nederland voor haar rekening. Een juiste conclusie al is die Raad daar niet voor nodig. Nederland heeft een wereldpositie in agri-business, maar wie de vele varkens- en kippenmegastallen ziet weet dat wij in ons kleine land zijn doorgeschoten. Koeien produceren teveel mest dus ook in die sector krimpen

 

Gepubliceerd door

grimbertrost

Strateeg en schrijver, bedrijfseconoom, historisch geïnteresseerd, verslaafd aan muziek, Politiek sociaal-liberaal. Kritisch supporter van EU en Christelijk/Joodse cultuur, bezorgd over Islamisering NL