Griekenland uit Euro?

EU

CDA Fractieleider Buma laat in Trouw optekenen dat de Euro sterker wordt zonder Griekenland. Gelijk heeft hij, Griekenland heeft na de oudheid nooit meer gepast bij het ontwikkelde Westen, maar er zijn altijd geopolitici of classici die van mening zijn dat het land er wel bij hoort. Zij menen ook vaak dat Turkije moet toetreden tot de EU. Grexit met humane hulp zou beter zijn geweest om een eind te maken aan deze vreugdeloze relatie, maar het mag niet zo zijn. Nu wachten op verkiezingen of iets anders, als  die weer ongemak opleveren is het met Griekenland als Euroland gedaan.

De volksverlakkerij van Rutte

Rutte 2

Op dit moment ligt premier Rutte zwaar onder vuur omdat hij voor de laatste Tweede Kamer verkiezingen verdere steun aan Griekenland uitsloot. Zijn betrouwbaarheid staat ter discussie en terecht. Hij maakte zich sterk dat er geen cent meer naar Grieken zou gaan en nu dus 5 miljard extra steun. Hij beloofde nog veel meer zoals 1000 Euro voor iedere Nederlander, een hard immigratie beleid, hij zou opkomen voor de hardwerkende Nederlander en een kleinere overheid. Er zal nog wel meer beloofd zijn wat hij niet nakwam. Treurig zo’n premier, z’n VVD fractie zonder fractievoorzitter verschuilt zich achter drogredenen om hem te steunen

Oorlog in Nederlands Indië

Indisch-Monument

Het wordt tijd dat Nederland volledig schoon schip maakt met zijn duistere oorlogsverleden na de Tweede Wereldoorlog. Directeur Gert Oostindie (What’s in the name)  van onderzoeksinstituut KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) bepleit een grootschalig en systematisch onderzoek. Terecht want al was Indië honderden jaren onze kolonie geweest, wij waren ongeveer het laatste Westers land dat besefte dat de koloniale periode voorbij was. Jongens die al vijf bezettingsjaren hadden meegemaakt werden met twee politionele acties nog eens de oorlog ingestuurd . Gevolg duizenden Nederlandse doden en naar schatting honderdduizend ‘inlanders’. Massa executies waren meer regel dan uitzondering. Erkenning graag!

Machiavellist Rutte

rutte

Mark Rutte is voor mij verpersoonlijking van wat een politicus niet moet zijn. Voordat ik kritiek ventileer merk ik op dat de man intelligent is en een feilloos gevoel heeft om aan de macht te blijven. Het ergste is zijn absentie van betrouwbaarheid die het gevolg is van zijn manische wens om baas te blijven. Principes kent hij niet, althans niet om voor te vechten. Beloften breekt hij gemakkelijk als het doel de middelen heiligt. Inmiddels moeten hardwerkende Nederlanders, de middenklasse, ouderen, ziek zwak en misselijken toch ook wel door hebben dat hij hen alleen ziet vlak voor de verkiezingen?

‘Aangifteloket is afpoeiercentrale’

bureaucratie

Citaat is van Peter R de Vries die het gebruikt om ‘dienstverlening’ van politie ten opzichte van mensen die worden bedreigd te typeren. Vaak gaat het om vrouwen die door hun ex worden gestalkt, geslagen en soms zelfs vermoord. Politie doet weinig, de Vries ziet een structureel probleem, politie is chronisch onderbemand. Ik zie dat ook maar breidt het uit, we hebben te weinig handen aan het bed, te weinig opvang voor ouderen. Gemeenten proberen veel te doen om bijstandshouders te weren. De overheid ontzorgt burgers niet maar is een bureaucratische ‘afpoeier centrale’ geworden. Onze politici hebben hun eigen werkelijkheid

Wanneer komen we af van NL corporatisme?

SER

Corporatisme als maatschappijsysteem is een model waar wetgevende macht aan burgervergaderingen wordt toegekend die economische, industriële, agrarische en professionele groepen vertegenwoordigen. Aan onverkozen lichamen wordt een beslissende rol aan in het besluitmakingsproces toegekend. Het Nederlandse poldermodel is corporatistisch maar dan in tegenstelling tot wat fascisten onder Mussolini deden enigszins gedemocratiseerd. SER is HET voorbeeld met -werknemer- en werkgeververtegenwoordigers en daarnaast kroonleden. Hoe sneller we hiervan afkomen hoe beter, het model belemmert elke dynamiek, maar ook vitale democratie waar de volksvertegenwoordiging het laatste woord heeft. In mijn essay ‘Hoe Verder, opkomst en ondergang van het poldermodel’ ben ik hierop uitvoerig ingegaan.

China in problemen

Flag_map_of_China

De Chinese regering heeft in een desperate poging om het neergaande economisch tij te keren de nationale munt Yuan met 2 % afgewaardeerd. Eerder was  op de beurs van Sjanghai ingegrepen, die recent 30% verloren heeft, door de handel in een aantal fondsen te verbieden. De productieprijzen liggen weer op het niveau van 2009, terwijl de export 8,3% lager ligt dan vorig jaar. De koers van de Yuan is in feite gebonden aan de dollar, vrije ontwikkeling op de valutamarkt wordt systematisch tegengegaan. Hoe lang kan de regering in Beijing zich nog onttrekken aan de markt. Wat gebeurt er als de werkgelegenheid stagneert of instort?

Het laffe Westen

download

Secretaris generaal Jens Stoltenberg deed een oproep tijdens een spoedsessie van de NAVO eind Juli aan Turkije om geen excessief geweld te gebruiken Het ging om Koerden de enige partner van de NAVO in de strijd met ISIS, die succesvol is. Het deel dat is georganiseerd in PKK wordt officieel nog beschouwd als terroristische organisatie. Dus gooit Turkije bommen op ISIS maar vooral op de PKK.  Erdogan, Turks president, doet alles om Koerden in eigen land te onderdrukken. Een verbod van de HDP de Koerdische partij zou hem weer aan absolute macht helpen. Het Westen kijkt toe en doet niets.

Nieuw vliegveld plannen?

Hong_Kong_International_Airport

De polderbaan gaat voor ruim een week dicht voor grootonderhoud. Gejuich bij reizigers die verschoond blijven van een kwartier taxiën, maar geweeklaag van veel omwonenden in de buurt van andere banen. Wanneer plannen politici een nieuw vliegveld? Eens wordt dat onvermijdelijk, in zee bv bij IJmuiden of in de Markerwaard. Dat laatste zou het beste- en het goedkoopste zijn maar het zal sneuvelen op milieueisen. In zee dan maar, met behoud van huidige terminals in Schiphol? We kunnen leren van Hongkong hoe dat moet. Schiphol heeft een grens aan zijn capaciteit, een tunnel naar start-landingsbanen op zee kan dat oplossen.

Tjipras wilde Duitse ondernemingen vervolgen

Tjipras

Er worden steeds meer details van de schaduwplannen van de Griekse regering bekend voor het geval dat het land een Grexit zou moeten ondergaan. Het hacken van gegevens van de belastingdienst was al uitgelekt. Nu kan er aan worden toegevoegd dat men tol willen heffen op grote wegen en een aantal nationalisaties van ondernemingen wilde doorvoeren. Maar het meest pikante was het plan om grote Duitse ondernemingen te gaan vervolgen voor corruptie. Tegen Siemens loopt al zo’n proces Nu zouden ook Alianz, Lidl, Man en Hochtief aan de beurt komen. Onvervalst Duitsertje pesten dus als men zijn zin niet kreeg.