Merkel als Don Quichotte

don-quichotte

Eerst was Merkel onvindbaar. In haar traditionele vakantieadres in Zuid Tirol bleek zij niet te zijn. Daarna dook ze plotseling op bij premier Sanchez van Spanje in diens vakantieverblijf Doñana. Ze nam haar anders onzichtbare man mee. Ze beloofde haar Spaanse ambtgenoot steun bij het indammen van immigratie en Spanje zal in Spanje geregistreerde vluchtelingen die nu in Duitsland verblijven terugnemen. Naar verluid gaat het om minder dan tien mensen; een grap noemde de liberaal Lambsdorff het. EU zou vluchtelingen die mogen blijven moeten herverdelen. Maar alleen Merkel en Frans Timmermans geloven daar nog in. Wanneer gaat ze eindelijk weg?

 

Gedwongen winkelnering

governance

Gedwongen winkelnering wordt in Nederland op ruime schaal toegepast vooral in de zorg. Het bevordert monopolistisch gedrag in de trant van: wij (het management) weten beter dan de klant wat goed is. Een restaurant dat niets doet om klanten te verleiden om te komen door meer gezelligheid en inspelen op acute behoeften. Een winkel die vaak is uitverkocht terwijl goederenopslag daarvoor uitkomst zou moeten bieden. Een parkdienst die de tuin en gebouwen met klimop laat overwoekeren. Een technisch dienst die niet zegt wanneer ze komen, als ze komen. Efficiency is niet zaligmakend, we zouden dit euvel zoveel mogelijk moeten bestrijden.

Nederland is georganiseerd rond stoplichten

stoplichten

Nederland heeft de mond vol over energiebesparing en klimaatzorg, maar onze stoplichten zijn nauwelijks onderdeel van gesynchroniseerde groene golven, waardoor je op hoofdtrajecten kilometers gewoon zou kunnen doorrijden. Nee in ons overgereguleerde land is ieder stoplicht er een op zichzelf, met een beetje pech moet je telkens stoppen, met extra energiegebruik tot gevolg. Het is net als met het Nederlands bestuur, teveel gemeenten, dito provincies en andere bestuurs- of adviesorganen. Allemaal polder gewauwel, suboptimaal tegen elkaar inwerken, inspraak tot je er bij neervalt.  De hoge kosten zijn niet het grootste probleem, maar de traagheid van besluitvorming die het gevolg is

Verlichting

verlichting-2

‘Verlichting is de bevrijding van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te danken heeft. Onmondigheid is het onvermogen zich van het verstand te bedienen zonder de leiding van een ander’, zei Immanuel Kant. Ik zit in een omgeving waar het verstand dringend nodig is om onmondigheid te bestrijden. Onmondig zijn mensen die geen verbanden meer zien, tussen oorzaak en gevolg bijvoorbeeld, of tussen feiten en bedrog, of tussen fantasie en werkelijkheid. Verlichting is niet alleen onbekend bij grote groepen in de wereld zoals islamieten, maar ook bij (goed)gelovigen dicht in de buurt, die het denken zijn verleerd.

Witte corruptie

corruptie-2

Witte corruptie is wettelijk toegestaan, maar niet integer. Voorbeelden in Nederland genoeg. De vele advies- en bestuurscolleges die met partijgenoten bezet worden. Soms tot wel dertig bijbanen per persoon. Of mensen die inkopen en cadeaus krijgen van leveranciers die men niet in een weekend kan opeten. Vrienden gunsten verlenen. Alle systemen corrumperen op den duur, politiek maar ook bij stichtingen waar de macht volledig beschermd is. Er zijn veel privaat-publieke organen die opereren als monopolistische organisaties die geen enkele drijfveer hebben tot marktgerichte efficiency. Belgisch filosoof Bouillart zegt daarover: corruptie is de theorie dat men kan rotten zonder te sterven.

Juncker doet kritiek verstommen

juncker-trump

Vooraf ik ben geen fan van Juncker. Hij is een regent die zich weinig gelegen laat liggen aan wensen van de Europese bevolking. Hij schijnt regelmatig dronken te zijn. Maar toch Juncker heeft in onderhandelingen over handel andere leiders als Merkel, Macron en Rutte in de schaduw gezet. Hij heeft bewezen dat hij als voorzitter van de EU commissie meer kan bereiken dan een leider van een land. Juncker kreeg ruim de tijd  van Trump terwijl Rutte in de ochtenduren werd afgeserveerd. Voorlopig blijven heffingen in stand, maar men wil naar het nul tarief, slecht nieuws voor de gesubsidieerde EU-landbouw

Vluchteling? Ga naar Portugal

antonio_costa

Portugal is wellicht het enige EU land dat nog graag vluchtelingen opneemt. Het land ligt buiten de route die vluchtelingen uit Afrika kiezen, maar het land heeft dringend nieuwe inwoners nodig. Er zijn jaarlijks 75000 immigranten nodig om de omvang van de bevolking te handhaven. Portugal heeft met een geboorteaantal van 8,4 per 1000 inwoners een van de laagste EU cijfers. In 2000 waren dat nog 11,4 geboorten. Bovendien hebben door de crisis honderdduizenden vooral jongeren Portugal verlaten. Premier Antonio Costa wil principieel graag vluchtelingen opnemen en wil ook meedoen aan herverdeling van immigranten. Echter 50% gaat binnen enkele jaren weer weg blijkt uit historische cijfers.

Liegen

liegen-3

‘Liegen vereist fantasie, acteertalent en geheugen’, zei Nietzsche. Onze premier Mark Rutte kan daarover meepraten hij beheerst die kunst als geen ander. Liegen doet Trump en wel op pathologische schaal, hij weet waarschijnlijk zelf niet meer het onderscheid tussen leugen en waarheid. Beide mannen zullen Voltaire dankbaar zijn met zijn wijsgerig credo: politiek is de kunst van het liegen. Bestuurders liegen ook soms als zij iets weten wat het gewone volk beslist niet mag horen. Mensen liegen helaas vaak als zij hun geliefde bedriegen met een ander. Ik heb een hekel aan alles wat te maken heeft met de leugen.

 

 

 

Shanghai machtigste stad

shanghai

Shanghai is de grootste stad en de grootste haven ter wereld. Het zakendistrict Pudong heeft nauwelijks zijn gelijke, zelfs New York lijkt een kleine en ouderwetse stad bij Shanghai vergeleken. Concurrerende steden als Hongkong en Singapore opereren op bescheidener schaal. In de  tachtiger jaren schreef ik een opinieartikel in NRC waarin ik de verwachting uitsprak dat Shanghai de machtigste stad in de wereld zou worden. Veel partijleiders bouwden hier hun carrière op, zo ook de huidige president Xi Jinping. Ik was er slechts tweemaal in de tachtiger en negentiger jaren toen er nog weinig wolkenkrabbers waren, nu onherkenbaar voor mij

Haat

haat

Haat is de meest destructieve en stomste emotie die een mens heeft. Schrijver Honoré de Balzac zei daarover: ‘haat voedt zich evenals liefde met de kleinste dingen; alles kan er toe bijdragen. Zoals de beminde persoon niets kwaads kan doen, zo kan de gehate niets goeds doen.’ Je haat maar niet zo maar iemand ‘dat doe je alleen als hem/haar gelijk of hoger inschat, niet zolang als je hem geringschat’ (Nietzsche). Verbazingwekkend is hoe soms liefde ineens kan omslaan in haat, waarbij verdonkeremaand wordt dat je er zelf ooit fundamenteel anders over hebt gedacht. Vriend wordt dan ineens vijand, raar