Gedachten over de dood

dood

Gisteren was Goede Vrijdag de dag dat Jezus werd gekruisigd! Donderdag stierf een vriendin van mijn geliefde via euthanasie die haar verloste uit ondragelijk lijden, ook Johan Cruijff blies de laatste adem uit. Wat betekent de dood eigenlijk? Marcus Aurelius (211-180), Romeins keizer en filosoof, schreef In zijn dagboek ‘Overpeinzingen of Meditaties’: Je moet niet bang zijn voor de dood, je moet beseffen dat het leven kort is en snel voorbij gaat. Als wij dood gaan zal ons lichaam verdwijnen in het heelal, uiteindelijk vergaan net als herinneringen. Maar wijzen als Plato en Goethe meenden dat de ziel voortleeft, wie weet?

Samenleven hoe moeilijk is dat?

deugden

Er zijn mensen voor wie vrijheid het hoogste goed is. Er zijn er die streven naar gelijkheid, anderen dromen over rechtvaardigheid of  pleiten voor barmhartigheid. Als je naar volledige vrijheid streeft breng je gelijkheid in gevaar. Op dezelfde manier botsen rechtvaardigheid en barmhartigheid met elkaar. Plato definieerde vier kern-deugden: voorzichtigheid, rechtvaardigheid, gematigdheid en moed. Samenleven is de kunst een ander wat te gunnen, soms ten koste van jezelf, voorzichtigheid en gematigdheid helpen je. Volledige vrijheid en samenleven is onmogelijk. De moed om je angsten te overwinnen hoort daarbij. Rechtvaardigheid is ook je mening kunnen zeggen zonder daarvoor bestraft te worden.

Vrouwen van Venus en mannen van Mars?

Venus en Mars

Waarom zijn vrouwen zo anders dan mannen?

Zij heeft zorgzaamheid nodig, hij vertrouwen.
Zij heeft begrip nodig en hij acceptatie.
Zij heeft respect nodig en hij waardering.
Zij heeft toewijding nodig, hij bewondering.
Zij heeft bevestiging nodig en hij goedkeuring.
Zij heeft geruststelling nodig, hij aanmoediging.

Ik denk aan mijn vriendin, zij snakt naar begrip, maar maakt foute keuzes. Wie niet? Ze verdient respect maar krijgt dat onvoldoende. Ik kan haar niet geruststellen, maar wil wel toewijding geven. Die zoekt ze bij vriendinnen, want die begrijpen haar beter. Ik wil hulp geven. Ik blijf op Mars en zij op Venus.

Hoop doet leven

hoop

Filosoof Habermas, kind van de Tweede-Wereldoorlog, is verbonden met de hoop op een redelijke en democratische maatschappij, kortweg de Verlichting. Die waarden zijn helaas ook altijd wankel. Ik moet daaraan denken als ik alle gevaren zie die ons op dit moment bedreigen in het Midden-Oosten, door Poetin of Trump. Europa moet voor zijn toekomst en samenhang vechten. De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring legt het onvervreemdbare recht vast van mensen op leven, vrijheid en het nastreven van geluk. Deze rechten moeten niet alleen in noodgevallen tegen de staat worden verdedigd, maar ze vormen ook de grondslag daarvan. We leven er ten dienste van.

 

De eenzaamheid verdrijven?

Eenzaamheid

Ik voel mij vandaag eenzaam, terwijl ik gisteren nog het gevoel had de hele wereld aan te kunnen. Hoe bestrijd ik zo’n gevoel? Wij gaan te rade bij pessimist en filosoof Schopenhauer (1788-1860). Hij vond dat een individu, eenmaal hier, de wereld ziet als de slechtste van alle mogelijke Als je vanuit zo’n negatieve visie dan naar geluk streeft valt het bijna altijd mee. Gebruik je verstand en je vindingrijkheid om naar geluk te streven is zijn aanbeveling  Met Aristoteles zegt hij dat geluk afhangt van gezondheid, have en goed, alsmede wat iemand voorstelt. Aan de slag dus de eenzaamheid verdrijven.

Valentijnsdag

Valentijnsdag

Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen, of kaarten. Valentijnsdag wordt gevierd op 14 februari, sinds Paus Galasius 1 die dag in 496 uitriep tot de dag van de heilige Valentijn. Jaren heb ik het niet gevierd, de inspiratie ontbrak, maar vandaag wel. Voor mij zie ik mijn ranke geliefde: mooi, leuk, spannend en intelligent. Het kan mij niet schelen dat ik overdrijf. Ik wil het liefst bij haar zijn, ik ben verliefd, een vorm van verstandsverbijstering waaruit ik eens zal ontwaken. Hoop dat ik dat gevoel dan kan omzetten in diepe liefde en kameraadschap. Blijf dromen!

Waardoor ontstaat geluk?

geluk

In het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Economic Journal is een artikel verschenen over waardoor de geluksfactor wordt bepaald. Daarvoor werd de Iphone ingeschakeld die bij een grote groep mensen werd gebruikt om op willekeurige geselecteerde momenten via een ping de geluksfactor te meten: Mappinez. Niet verassende uitkomst vrijen staat aan de top, gevolgd door dansen, theater en concert bezoek, sporten en tuinieren   Een beetje gelukkig worden we van slapen, lezen, internetten, zorg voor kinderen en dieren. Het minst gelukkig worden we van ziek zijn; daarna komt -wel verrassend- werken of studeren. Vergaderen, forenzen en huishoudelijke klusjes maken ook een beetje ongelukkig.

Begrip

man in kroeg

In de kroeg stond een oude man die mij belangstellend aankeek.

‘Hoe gaat het met u?’ vroeg hij.

‘Mijn vriendin heeft mij net verlaten’, bromde ik.

‘Heb ook die ellende gehad’, hij knikte begrijpend.

‘Och ja?’ zei ik met een tikje belangstelling.

‘Ja zeker, hoe mooier ze zijn hoe meer gedonder’, hij zuchtte. ‘Wilt u een drankje?’

Ik had al teveel gehad, maar wat kon mij dat schelen, ik moest iets zeggen ‘Heeft U veel geliefdes gehad?

‘Ja’, antwoordde hij, ‘vrouwen niks dan ellende.’ Ik ontving zijn meewarige blik.

Zag mijn vriendin plotseling weer voor mij staan en alles was vergeven.

Elite en moreel kompas

moreel-kompas

De Koning heeft gesproken en slechts 1,6 miljoen landgenoten hebben via diverse TV zenders gekeken. ‘Nederland is een land om je thuis te voelen’ was zijn boodschap. Hij signaleerde dat mensen bezorgd zijn over de toekomst en ‘wij hoeven onze angst om te verliezen wat ons dierbaar is niet weg te stoppen’………..

We hebben een  koning die onze handelsbelangen weliswaar goed vertegenwoordigd maar niet overtuigt als het om bewaking van morele waarden gaat. Hij past goed bij het politieke Den Haag van Rutte en bureaucratisch Brussel dat wordt bestierd door een elite die het contact met het volk grotendeels heeft verloren.

Kerstmis 2015

kerstwensen

Er zijn wel eens vrolijker tijden geweest maar het gaat zeker niet slecht met Nederland. Misschien moeten we zelfs vaststellen dat wij op een stuk van de aardkloot leven waar het relatief goed mee gaat. Bij ons geen burgeroorlog, geen directe dreiging aan de grenzen, geen luchtvervuiling die buiten proporties is, ook geen grote armoede en al evenmin slechte vooruitzichten. 2016 belooft ons meer welvaart te brengen. Toch….. ergens knaagt het probleem van het Islamitisch extremisme, de onbedwingbare horden vluchtelingen voor onze poort en de strijd die aan de buitengrenzen van de EU woedt. Bethlehem is bezet, toeristen blijven massaal weg.