Turbulente tijden

turbulentie

‘Turbulente tijden wie heeft daar nog zin in?’, schreef een vriend. Tja wat zal ik hem daarop antwoorden? Dat ik er altijd in gezeten heb? Dat ik er niet in slaag in harmonie het leven te ondergaan, omdat ik dat te saai vind? Dat een beetje opwinding toch leuker is dan altijd maar voorspelbaar het leven te ondergaan? Maar toch, waarom is dat altijd onderdeel van mijn leven? Schumpeter betoogde in zijn boek ‘Kapitalisme, Socialisme en Democratie’ dat een ondernemer altijd naar nieuwe combinaties zoekt. Zijn recept :socialisme of bureaucratie om het onder controle te krijgen spreekt mij niet aan.

Persoonlijkheid, het Disk model

disc-model

Dezer dagen denk ik na over de stijl van communiceren van mijn gesprekspartners en van mijzelf. Ik gebruik om dat te dimensioneren het Disk model. Ik neem dat even over van Duco Sickinghe president commissaris van KPN die vandaag zichzelf beschrijft als een combinatie van Rood en Geel. Rood staat voor dominant, recht door zee, geel interactief de enthousiasteling. Sickinghe ziet zich dus als een ondernemer die goed kan samenwerken. Dan heb je nog blauw de consciëntieuze en groen de stabiele persoonlijkheid. Mijn counter part is een mix van Blauw en Groen nogal indirect dus, ik direct, dat wordt moeilijk.

 

Haalbaar compromis?

conflictstijlen_thomas_kilmann1

‘Alle aards geluk berust op een compromis tussen droom en werkelijkheid’, is een citaat van de Franse schrijver Marcel Proust. Daar moet ik vandaag aan denken, vooral omdat ik op dit moment wel wat van die materie (aards geluk) kan gebruiken. Maar je moet ook altijd pragmatisch blijven, de architect van het Duitse ‘Wirtschaftswunder’ na de oorlog, Ludwig Erhard zei erover: ‘Een compromis, dat is de kunst een koek zo te verdelen, dat ieder denkt het grootste stuk gekregen te hebben.’ Maar je moet ook slagen als je een compromis wilt, edoch er bestaan niet veel zekerheden in het leven.

Onzekerheid verdragen

onzekerheid

‘De taak die we onszelf moeten stellen is niet om ons veilig te voelen, maar om onzekerheid te kunnen verdragen.’ zegt de Amerikaanse filosoof en psycholoog Erich Fromm. Zo is het maar net, onzekerheid is de bron van creativiteit zou ik eraan willen toevoegen. Het zoeken naar een oplossing, omdat je niet zeker bent, stimuleert denken in alternatieven om daar het beste uit te kiezen. Ik ben niet goed in tonen van onzekerheid, ik vind dat iets intiems wat weinig mensen aangaat. Toch zou ik het soms graag laten zien, om de mensen te tonen dat ik mij onveilig voel.

Ontwaken

ontwaken

Daniel Lohues komt uit Erica

Bij WNL werd hij vandaag gehoord

Zong uit volle borst zoals dat hoort

Lohues houdt ook van Midden-Amerika

Vooral dus van het platteland

Hier, dicht bij de natuur in het veen

Het Drentse land, daar ging hij heen

Van de stad heeft hij geen verstand

De liefde heeft hem veel gebracht

Maar hij woont het liefste alleen

Waarschijnlijk heb ik dat met hem gemeen

Al heb ik anders gedacht

Gisteren trok ik door ons heuvelland

Dronk wat wijn en at een snack

Wordt tijd dat ik mijzelf weer wek

Voordat ik in het leven strand

Wie is dom of dwaas?

erasmus

De grootste les van het leven is te weten dat zelfs dwazen soms gelijk hebben. zei Winston Churchill   George Bernhard Shaw tekent daarbij aan:  ‘De meerderheid heeft nooit gelijk. Nooit, zeg ik je! Het is een van die maatschappelijke leugens waar je als vrije en intelligente man wel tegen moet rebelleren. Wie zijn de mensen die de grootste groep van de bevolking vormen — de intelligenten of de dommen? Ik denk dat we het erover eens zijn dat het de dommen zijn, ongeacht waar op de wereld, het zijn de dommen die de overweldigende meerderheid vormen’.  Tja maar waar sta ik?

Organisatiecultuur veranderen?

cultuurverandering

Voor het begrip ‘organisatiecultuur’ zijn veel definities opgesteld. Borsboom en Parlevliet geven een overzicht van gemeenschappelijke kenmerken:

  • Cultuur is iets dat door mensen wordt gedeeld;
  • Cultuur wordt gedragen door mensen;
  • Cultuur is aangeleerd;
  • Cultuur is niet onmiddellijk zichtbaar, noch direct beïnvloedbaar;
  • Cultuur heeft een duurzaam stabiel karakter.

In deze tekst wordt de definitie van Geert Hofstede aangehouden, onze beroemde socioloog, organisatiecultuur is: ‘de collectieve mentale programmering die de leden van de ene organisatie onderscheidt van die van een andere.’ Cultuur veranderen is lastig en kost tijd, het vergt uithoudingsvermogen. Verandering gaat via nieuwe symbolen, helden en rituelen naar nieuwe waarden.

 

Herstelde liefde

herstelde-liefde

Soms voel ik mij nog een jonge gast, de ene dag is de liefde uit, de volgende dag weer aan. Mijn vriendin en ik deelden sombere gevoelens. Zij zag een vervolg niet zitten en ik probeerde haar nog te paaien met het verzoek: laten we morgen nog eens praten. Het hielp niet dus stapte ik gedesillusioneerd op. Een paar dagen later ging de bel. Ik wist meteen dat zij het was, trok de deur open maar zij stond er niet. Ze kwam plotseling om te hoek, had het kijkglaasje ontweken, ik wist onmiddellijk dat ik haar niet zou kunnen weerstaan.

Samen liefhebben ik leer het nooit

liefde-5

Je raakt er nooit aan gewend

Hoe zeer je ook het verschijnsel kent

Je liefde is weer voorbij

Ik ben als zoo vaak weer vrij

Het vervult je niet met vreugde

Omdat onze betrokkenheid wel deugde

Maar we waren te verschillend

Liefde werd steeds meer verkillend

Zij wilde een prettig en zorgeloos leven

Ik wend alleen bij die gedachte al de steven

Zij wilde geen problemen elke dag,

Terwijl ik die juist als uitdaging zag

Zij wilde rustig gaan genieten

Maar zag mij bij dat idee van kleur verschieten

Ik houd van spanning creatief gedrag

Zij vond dat ik dat te rooskleurig zag

 

 

 

 

 

Verlichte despoten en klantvriendelijheid

customer-intimici

Frederik de Grote, Pruisisch absoluut vorst had als devies : ‘Alles voor het volk niets door het volk’. Met hem deden dat ook Catharina de Grote van Rusland en Maria Theresia en Jozef II van Oostenrijk. Het waren monarchen in de tijden van de Verlichting. Koning Frederik de Grote koesterde zelfs Voltaire als zijn huisfilosoof. Ze hielden rekening met belangen van het volk, maar gaven de macht niet prijs. Er zijn ook veel organisaties als zorginstellingen, scholengemeenschappen en overheidsorganisaties die zo functioneren. Inspraak moet vooral niet uitmonden in medezeggenschap. Dat geldt vaak zelfs voor mondige klanten, die voor hun rechten opkomen.