De storm is uitgeraasd. Een bijzondere man is gaan liggen.

Meinoud Grimbert Rost van Tonningen

Meinoud Grimbert Rost van Tonningen

Geboren 1 november 1941
Overleden 8 september 2018

Ivonne
Meinoud
Ogier
Florian
Zino

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in aula 2 van het crematorium “Amersfoort”, Dodeweg 31 te Leusden op donderdag 13 september om 13.30 uur.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de ontvangruimte van het crematorium.

Niet iedereen was voor ons tijdig bereikbaar. Als u dierbare herinneringen aan Grimbert heeft en afscheid van hem wilt nemen bent u welkom.

Correspondentieadres:
Heemstedse Dreef 165
2101 KD Heemstede

Andere wereld?

metafysicaAndere wereld waar ligt die eigenlijk?

Sommigen weten er met zekerheid over te praten

Willen zich op meesters, pastors of imans verlaten

Voor mij is het allemaal onbegrijpelijk

Waarom willen die mensen zo graag iets na de dood?

Waarvoor nooit enig toetsbaar bewijs is getoond

Alleen omdat het hen van de einde verschoond?

metafysica-2Is het echt iets meer dan ademnood?

Kant zocht het in metafysica

Verschijnselen achter de werkelijkheid

Onbegrijpelijk ons verstand ten spijt

Speculeren over een leven er na.

Gelovigen verdienen echter respect

Zij proberen te doorgronden

Waarom zij ooit op deze  planeet stonden

Waarom zij ooit zijn verwekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Intuïtie en telepathie

flammarion

Mijn geliefde en een goede vriend zijn er van overtuigd dat er vorige- en toekomstige levens zijn. Dat alles uit een bron voortkomt. Ik denk dat er niets is voor en na de dood. Dat is dus lastig communiceren. Wij konden elkaar vinden op het zesde zintuig ofwel intuïtie, waardoor je dingen weet zonder te weten waarom. Verder geloof ik in telepathie, overdracht van gedachten en gevoelens zonder hulpmiddelen. Maar mijn vriend had het over de Franse sterrekundige Camille Flammarion, die geloofde dat er vele bewoonde werelden waren waar  zielen of hogere intelligenties leven. Voor mij een brug te ver.

Naschrift: Gravure is de Hemelkoepel van Camille Flammarion, ooit bijna even bekend als Napoleon.

 

Verloren zoon

verloren-zoon

Ik heb helaas niet met al mijn zonen een goed contact. Dat ligt altijd ook aan jezelf. Vroeger was je druk, druk, en moeder deed het contact etc. Het wordt ingewikkelder als er meerdere moeders voor zonen zijn. Maar toch, soms ligt het ook aan de zoons. Ik moest vandaag denken aan de parabel  van de verloren zoon, lees Lucas in het nieuwe testament. Een vader heeft twee zonen, de oudste werkt hard en gehoorzaamd; de jongste gaat weg verkwist zijn hele erfdeel maar wordt door zijn barmhartige vader feestelijk onthaald als hij terug komt. Was het maar zo eenvoudig.

Bankiers ze leren het nooit

bankiers

Met 775 miljoen betaalt ING de duurste schikking die ooit in Nederland is opgelegd voor grove nalatigheid. Als huisbank voor criminelen wist ING nauwelijks wie ze waren. Waarschuwingen van de Nederlandsche Bank werden genegeerd. Jarenlang kon ongestoord gebruik worden gemaakt van rekeningen om geld wit te wassen. Maatregelen van de bank om zichzelf te beschermen tegen deze misstand waren minimaal. De boete is hoog, maar niets vergeleken bij de winst die da bank maakt. Topman Ralph Hamers blijft zitten tenzij commissarissen onder leiding van Hans Weijers en Jan Peter Balkenende inzien dat dit niet kan. Vooralsnog ontsnapt iedereen aan het gevang.

Hoop en twijfel

hoop-en-twijfel

Een citaat van Seneca zegt: ‘wanneer je verstandig bent, vermeng je het ene ding met het andere, hoop niet zonder twijfel en twijfel niet zonder hoop.’ Ik zou graag een fijne oude dag hebben maar ik zie aan anderen hoe moeilijk dat is, zeker als het lichaam en/of de geest het gedeeltelijk begeeft. Mijn twijfel of ik gemoedsrust ooit zal bereiken zit in de wetenschap dat ik daar niet alleen over ga maar dat mijn lot ook afhangt van anderen. Dat laatste is juist een factor die stimuleert je best te doen, maar of dat helpt weet je nooit zeker.

Angst

angst

‘Angst is de belangrijkste bron van bijgeloof en één van de belangrijkste bronnen van wreedheid. Angst overwinnen is het begin van wijsheid.’ Dat zei de Engelse filosoof Bertrand Russell. Met verstand valt angst slecht te bestrijden of het zou moeten zijn dat je jezelf tot kalmte en ontspanning maant, het te relativeren. Het loon van de angst is vaak meer ellende. Je hebt niets gedaan om de negatieve spiraal te omzeilen omdat je bang was voor de gevolgen, die dan vaak extra hard doorwerken. Angst is dus een slechte raadgever. Kan allemaal waar zijn maar je bent angstig of niet.

Families Stastok en Kegge

camera

Als je regelmatig tussen oude mensen vertoeft ontkom je soms niet aan het terugdenken aan de Camera Obscura van Nicolaas Beets, een boek dat menige litteratuurlijst van scholieren sierde. Het meeste indruk maakte op mij de hoofdstukken over de familie Stastok en Kegge. Burgerlijkheid voorop. Keesje die had gespaard voor zijn begrafenis en dat geld moest teruggeven of het vechten om de gunsten van Henriette die moest koek vergulden. Rivaliserende minnaars moesten worden weggewerkt. Alles van een dodelijk saaiheid, waaraan ook Beets zich op oudere leeftijd niet kon onttrekken. Het lijkt van alle tijden dat mensen elkaar bevestigen in zelfgenoegzaamheid.

 

Levensvreugde en voldoening

voldoening-met-het-leven

Ik probeer al sinds jaren mijzelf verantwoordelijk te stellen voor mijn levensvreugde. Daar hoort bij dat als er bij jezelf iets mis gaat dat je eerst in de spiegel kijkt en bij voorkeur niet naar anderen wijst als schuldigen. Mijn favoriete psycholoog de Duits Amerikaanse Erich Fromm zegt daarover: ‘zolang iemand gelooft dat zijn ideaal en doel buiten hem liggen, boven de wolken, in het verleden of in de toekomst, zal hij buiten zichzelf gaan en voldoening zoeken waar het niet gevonden kan worden. Hij zal overal naar oplossingen en antwoorden zoeken behalve waar ze gevonden kunnen worden: in zichzelf.’

Bestuurlijke waarheid

falsificatie

Ik las onlangs een jaarverslag van bestuurders waarna ik wist dat daarmee de waarheid werd verkracht en dat het een grote falsificatie van de werkelijkheid was. Ik moest denken aan de Deense filosoof Kierkegaard, die zei: ‘om de waarheid te ontdekken wordt vereist: afzijdigheid van de kudde. En dat alleen al is genoeg om de mens banger te maken dan de dood. Want de mens is een kuddedier.’ Ik ben geen onderdeel meer van de bestuurlijke kudde en dat uit vrije wil. Toch wil ik mij te weer stellen, het kan niet zo zijn dat bestuurders altijd vrijuit kunnen gaan.