Complexiteit, deugden en genialiteit

complexiteit

Albert Einstein wees op de noodzaak om complexe problemen tot de kern met een simpele toelichting te herleiden. Daarvoor zijn ook ‘deugden’ nodig. Ik gebruik hier de wijsheid van Plato: voorzichtigheid, rechtvaardigheid, moed en gematigdheid zijn dan kernbegrippen. Einstein zag vooral moed en genialiteit als noodzaak om complexiteit te vertalen in begrijpelijke simpelheid, maar ik denk dat ook andere deugden daarvoor belangrijk zijn. Complexiteit is er zowel bij moeilijke zakelijke problemen maar ook bij liefde.  Beiden zijn relationeel, niet alleen jijzelf maar ook anderen moeten aan hun trekken kunnen komen in het belang van het probleem dat je wilt oplossen.

 

Kunst van onderhandelen

onderhandelen-2

Als je gaat onderhandelen is het een kwestie van geven en nemen. Als een partij zo machtig is dat de wil aan een ander kan worden opgelegd is er niets te onderhandelen, hooguit nadenken over opstand bij de verdrukten…. Er is veel literatuur over onderhandelen, ik verwijs er naar een. Belangrijk punten zijn

  • Niet alleen praten over wat de tegenpartij wil, maar ook uitzoeken waarom
  • Beperkingen tegenpartij trachten te begrijpen
  • Eisen zien als kansen
  • Concurrenten tot medestanders maken
  • Blijf zo lang mogelijk aan tafel ook als een partij even is weggelopen

Maar je moet wel goed weten wat je wilt!

 

Rijk zijn?

jolie-huis

Rijk worden is de wens van vele mensen. Alles kunnen betalen wat je wilt, alles kunnen doen wat je wilt. De vraag aan vroegere cabaretier Henk Elsink was: ‘als je rijk bent met veel huizen kun je daar dan van genieten’? Het antwoord was eenvoudig : ‘reken maar’!  Maar beheren van een vermogen is soms best lastig en als je rijk bent wordt je al snel omgeven door mensen die willen profiteren. Ik zelf heb iets teveel trachten te voorkomen waar Romeins dichter Juvenalis voor waarschuwde: ‘Het is je reinste krankzinnigheid om in armoede te leven om rijk te kunnen sterven.’

Naschrift: foto met een van de huizen van Jolie en Pitt

Deradicalisering en geloven

kuitert

“Ik neem niemand zijn geloof af, maar wel de redeneringen erachter. Je kan gewoon nagaan dat het niet klopt en dat het prachtige gebouw dat de kerk is, op los zand is gebouwd”, zei Harry Kuitert de onlangs overleden bekende theoloog. Alle geloven en ideologieën zijn mensenwerk en hebben niets met een hogere macht te maken. Maar er zijn toch massa’s mensen die hardnekkig in iets ‘hogers’ geloven en niet voor ratio vatbaar zijn. Daarom is deradicalisering als project onzin als het om mannen gaat die bv geloven dat er 72 maagden in de hemel wachten als je als martelaar sterft.

Geluk alleen of met een ander?

geluk-3

Er zijn veel definities van geluk. Aristoteles meende dat ‘geluk behoort aan hen, die aan zichzelf genoeg hebben’. Een vriendin dacht dat ik gelukkig  was, dat schreef ze mij tenminste. Maar heb ik aan mijzelf genoeg? Het antwoord is nee, al kan ik veel beter met eenzaamheid omgaan dan vroeger. Ook omdat er geen andere keus is. Geluk met een ander kun je niet af dwingen, het is wel ‘het enige wat zich verdubbelt als je het deelt’, zei Einstein. Maar dan moet het ook beklijven, de meeste relaties zijn als de democratie het minst slechte model. Onvoldoende voor geluk.

Afscheid en machteloosheid

visserman

Je neemt afscheid maar er is veel meer

Maar gedane zaken nemen geen keer

Je wilt wel maar kunt het niet waar maken

Het heeft geen zin een harte kreet te slaken

Je weet niet eens zeker wat je voelt

Woorden geven niet meer weer wat je bedoelt

Het is een manier om in eenzaamheid

te stikken in inhoudsloze beleefdheid

Of erger nog inhoudsloos humoristisch gezwam

Dat moet camoufleren wat je niet kan

Nooit was ik zo zelf opgedragen beheerst

Nooit ben ik zo afstandelijk geweest

Ben ik nu flinker dan voorheen?

Nee want ik heb geen hart van steen.

Allah-Las what’s in the name?

radicaleverlichting_prent

Nooit van gehoord maar ik ben ook hun doelgroep niet: Allah-Las. In een klap wereldberoemd de Amerikaanse rockband, omdat ….hun concert op last van de Rotterdamse politie werd afgelast. Er was een waarschuwing voor een terroristische daad uit Spanje. Inmiddels is er iemand gearresteerd nadat eerst een onschuldige dronken monteur voor terrorist werd aangezien. Al die agressie heeft natuurlijk niets met de Islam te maken, al hoor ik dat gelukkig  steeds minder mensen zeggen. Katholieken en protestanten sloegen elkaar in de zestiende eeuw nog de hersens in, maar nadien kwam de Verlichting die helaas aan de intolerante Islam is voorbijgegaan.

 

 

Fantaseren over een kleine wereld

utopia-2

Hoe ouder je wordt hoe kleiner de wereld. Geen vrije keus, maar gevolg van steeds minder mobiliteit en steeds meer afhankelijkheid van dienstverleners om een humaan leven mogelijk te blijven maken. De socioloog Ralph Dahrendorf heeft mij geleerd dat een kleine wereld steeds meer overeenkomt met Utopia, een ideale wereld met vaste patronen waar niets te wensen meer over is. In Utopia heerst harmonieuze consensus over normen en waarden, het is dus tijdloos en het is afgeschermd van werelden waar nog geen consensus is bereikt. Utopia is dus het kerkhof, reden waarom ouderen zicht op de grote wereld moeten houden.

Gemoedsrust

gemoedsrust

Gemoedsrust heeft niet alleen te maken met realiteit

Hoeft niet te steunen op een nakend feit

Maar is ook onderdeel van je dromen

Die je motiveren al dan niet verder te komen

Vandaag heb ik een dag dat ik naar binnen gekeerd ben

Geen behoefte heb aan het horen van mijn eigen stem

Maar slechts tot rust met mijzelf wil komen

Om mij pas daarna weer aan de wereld te vertonen

Zo rijpt hoop op vitaler en betere tijden

Die mijn geest opnieuw kan verblijden

Wat zal de naaste toekomst brengen?

Wat kan ik doen om die niet te verengen?schopenhauer

Naschrift: 

Het zou een hoofdelement van de opvoeding der jeugd moeten zijn haar te leren eenzaamheid te verdragen, daar deze een bron van geluk en gemoedsrust is.     Arthur Schopenhauer

 

 

Canal Pride vandaag in Amsterdam

canal-pride

De jaarlijkse ‘Canal’ parade trekt vandaag weer door Amsterdam. Tachtig boten met vaak extreem en vreemdsoortig uitgedoste personen geven uiting aan hun vreugde dat homoseksualiteit in Nederland algemeen is aanvaard. Met bedrijven- en overheidssponsors geven wij blijk van onze verlichtheid. Het thema is dit jaar ‘This is my pride’, omdat mensen nog zwaarder dan voorheen op feiten moeten worden gedrukt. Bijvoorbeeld dat zelfmoord vier en half keer meer zou voorkomen bij lhbti’s (lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuelen). Ik zelf denk dat dit fenomeen allang is doorgeschoten vooral door de extravagante presentatie. Kritiek wordt in de media afgedaan als reactionair.