Witte corruptie

corruptie-2

Witte corruptie is wettelijk toegestaan, maar niet integer. Voorbeelden in Nederland genoeg. De vele advies- en bestuurscolleges die met partijgenoten bezet worden. Soms tot wel dertig bijbanen per persoon. Of mensen die inkopen en cadeaus krijgen van leveranciers die men niet in een weekend kan opeten. Vrienden gunsten verlenen. Alle systemen corrumperen op den duur, politiek maar ook bij stichtingen waar de macht volledig beschermd is. Er zijn veel privaat-publieke organen die opereren als monopolistische organisaties die geen enkele drijfveer hebben tot marktgerichte efficiency. Belgisch filosoof Bouillart zegt daarover: corruptie is de theorie dat men kan rotten zonder te sterven.

Schrijnende incompetentie

incompetentie

Management goeroe Peter Drucker zei over incompetentie: ‘kwaliteit in een product of dienst is niet wat de leverancier erin stopt. Het is wat de klant eruit haalt en bereid is ervoor te betalen. Een dienst bezit geen kwaliteit omdat het moeilijk uit te voeren is en veel geld kost, zoals veel dienstverleners typisch geloven. Dit is incompetentie. Klanten betalen alleen voor wat nuttig is voor hen en waarde biedt. Niets anders behelst kwaliteit.’ In polderend Nederland barst het van incompetentie. Onnodige verliezen worden afgewenteld op bewoners of partners. Competentie zit bij personeel dat zorgt dat organisaties draaien ondanks hun bazen.

Vluchteling? Ga naar Portugal

antonio_costa

Portugal is wellicht het enige EU land dat nog graag vluchtelingen opneemt. Het land ligt buiten de route die vluchtelingen uit Afrika kiezen, maar het land heeft dringend nieuwe inwoners nodig. Er zijn jaarlijks 75000 immigranten nodig om de omvang van de bevolking te handhaven. Portugal heeft met een geboorteaantal van 8,4 per 1000 inwoners een van de laagste EU cijfers. In 2000 waren dat nog 11,4 geboorten. Bovendien hebben door de crisis honderdduizenden vooral jongeren Portugal verlaten. Premier Antonio Costa wil principieel graag vluchtelingen opnemen en wil ook meedoen aan herverdeling van immigranten. Echter 50% gaat binnen enkele jaren weer weg blijkt uit historische cijfers.

Shanghai machtigste stad

shanghai

Shanghai is de grootste stad en de grootste haven ter wereld. Het zakendistrict Pudong heeft nauwelijks zijn gelijke, zelfs New York lijkt een kleine en ouderwetse stad bij Shanghai vergeleken. Concurrerende steden als Hongkong en Singapore opereren op bescheidener schaal. In de  tachtiger jaren schreef ik een opinieartikel in NRC waarin ik de verwachting uitsprak dat Shanghai de machtigste stad in de wereld zou worden. Veel partijleiders bouwden hier hun carrière op, zo ook de huidige president Xi Jinping. Ik was er slechts tweemaal in de tachtiger en negentiger jaren toen er nog weinig wolkenkrabbers waren, nu onherkenbaar voor mij

Te dure zorg

weggegooid-geld

Ik preludeer vandaag nog even door op zorg in Nederland. Ruwweg durf ik te beweren dat 20 % of 19 miljard weggegooid geld is van de 95 miljard, die we eraan per jaar uitgeven. Luxe tarieven van 4000 tot 8000 euro per maand betalen de rijken. De middenklasse moet het met ruim 1000 euro per maand doen. maar matige voorzieningen of het nu horeca, evenementen, technische dienst, schoonmaak of echte zorg is, zijn in alle gevallen veel te duur. Bedrijfsmatig denken is vrijwel onbekend, wezenloos management met veel wisselingen frequent. Onze oosterburen kunnen nog vrij goedkoop aan personeel komen, wij nauwelijks. Hoe lang gaat dit nog goed?

Afspraak = afspraak

afspraak-is-afspraak

Afspraak = afspraak is het belangrijkste kenmerk van een klantgerichte-, met operational excellence werkende, organisatie. Dat vraagt beheersing van bedrijfsprocessen. Klachten, zeker van de lastigste klant, moeten worden gezien als een benchmark waarbij de kwaliteit wordt getoetst aan de werkelijkheid. Om de uitvoering van bedrijfsprocessen heen moet de communicatie adequaat en doelgericht zijn. Als zaken zijn toegezegd moet er ook communicatie zijn als die niet doorgaan. Dit alles vraagt om een empathische leiding die er voor zorgt dat managementteam leden zich niet met een Jantje van Leiden van hun verantwoordelijkheden af maken, slecht reageren op kritiek en soms zelfs wanprestatie leveren

Geluidsoverlast en woedende bewoners

puinhoop

Flatgebouwen worden bij ons massaal gerenoveerd. Planning is daarbij complex en dus(?) een puinhoop.  Rekening houdend met levertijden moet je soms eerder deurknoppen dan heipalen bestellen. Bij ons zit een onafhankelijke opdrachtgever, op zijn Nederlands dan, hij heeft het projectenbureau van een van de groot-eigenaren ingeschakeld. Die eigenaar oefende ook druk uit om de goedkoopste aannemer zonder ervaring met dit soort werk te selecteren. De opdrachtgeven ontdekte vervolgens dat drie trajecten bij die aannemer te duur waren en nam andere onderaannemers aan. Een andere groot-eigenaar renoveert eigen flats van binnen. Coördinatie blijkt onmogelijk, vijf niet op elkaar afgestemde processen, gekkenwerk

Zorg management Nederland

mismanagement-2

Iedere insider is het er over eens er wordt gigantisch veel geld verspild in de zorg door mismanagement. Trefwoorden: geen focus op efficiency laat staan excellence, vasthouden aan wat altijd goed was, weinig oog voor nieuwe klantenbehoeften (entertainment, babyboomers), a-commercieel, weinig oog voor moderne marketing, veel te dure niet marktconforme services, geen idee over de schaal waarmee moet/kan worden geopereerd, geen training voor topmanagement, geen carrière planning voor personeel, achterlijke informatie systemen, onvoldoende gebruik technologie ICT en robotica, weinig outsourcing, geen strategie (planning&control), beherend management, incompetente en onaantastbare toezichthouders, gebrekkig samenwerkende stakeholders, slecht beheer onroerend goed, ondoelmatige planning  bij verbouwingen

China bang voor een crash

beurs-crash

Het Duitse Spiegel bericht iets belangrijks wat onze pers mist: de beurs in Sjanghai China bevindt zich weer op het lage niveau van 2016 ofwel een 15% koersval. Honderden miljarden zijn verloren gegaan. Redenen: angst voor een escalerende handelsoorlog die China zwaar zal raken en veel slechte leningen vooral bij ‘schaduw banken’ die niet solide zijn. Een vijfde van de export van China gaat naar Amerika. $34 miljard aan strafopslagen heeft Trump voor China al in petto. Bovendien praat China liever niet meer over hun masterplan 2025 waarin ze de Amerikaanse robot-, kunstmatig intelligentie-, lucht en ruimtevaart willen bedreigen. Een crash zou ook voor ons rampzalig zijn

 

Chinese startups bereiken de top

acquisities

Door mijn ‘Angel’ vrienden in San Francisco wordt ik op de hoogte gehouden over hightech ontwikkelingen in de ‘Bay’. Het blijkt dat Apple, Google, Facebook en Amazon, met Microsoft (uit de staat Washington) het steeds moeilijker maken om nog te concurreren. In 2014 acquireerden de grote vijf voor $31 miljard  Niet  meer zelfstandig voortbestaan maar geacquireerd worden is nu het doel van Amerikaanse startups. Chinezen doen het veel beter, zij haalden de helft van de Amerikaanse fundraising bedragen op, met Didi, concurrent van Uber, met $5,5 miljard aan de top. Chinese A1 start ups haalden met $32,8 zelfs driemaal zoveel op als Amerikaanse concurrenten

Naschrift: Een Amerikaanse professor, commissaris bij Ahold,  vertelde mij eens dat Harvard 80% Aziatische studenten zou hebben als de toelatingscriteria strikt zouden worden gehandhaafd. Ze werken veel harder, maar zijn niet per se intelligenter