De storm is uitgeraasd. Een bijzondere man is gaan liggen.

Meinoud Grimbert Rost van Tonningen

Meinoud Grimbert Rost van Tonningen

Geboren 1 november 1941
Overleden 8 september 2018

Ivonne
Meinoud
Ogier
Florian
Zino

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in aula 2 van het crematorium “Amersfoort”, Dodeweg 31 te Leusden op donderdag 13 september om 13.30 uur.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de ontvangruimte van het crematorium.

Niet iedereen was voor ons tijdig bereikbaar. Als u dierbare herinneringen aan Grimbert heeft en afscheid van hem wilt nemen bent u welkom.

Correspondentieadres:
Heemstedse Dreef 165
2101 KD Heemstede

Nederlandse managers het kan scherper!

doelen

De Nederlandse industrie laat veel geld liggen door slecht georganiseerd management concluderen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en Rabo Research. Scherp management zou 4 procent extra omzet en 7 procent extra winst opleveren. Vooral bij het stellen van doelen en personeelsmanagement scoren Nederlandse managers relatief zwak. In de VS, Duitsland, Zweden, Japan en Canada kunnen ze dat beter, maar de meeste Europeanen laten we (ver) achter ons. Mijns inziens kampen we met onze doorgeschoten poldermentaliteit, die het elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en matige resultaten belemmert. Dat verhindert  goede personeelsselectie. Ook hebben we te weinig met techniek, waarmee meer geld kan worden verdiend.

Bestuurlijke waarheid

falsificatie

Ik las onlangs een jaarverslag van bestuurders waarna ik wist dat daarmee de waarheid werd verkracht en dat het een grote falsificatie van de werkelijkheid was. Ik moest denken aan de Deense filosoof Kierkegaard, die zei: ‘om de waarheid te ontdekken wordt vereist: afzijdigheid van de kudde. En dat alleen al is genoeg om de mens banger te maken dan de dood. Want de mens is een kuddedier.’ Ik ben geen onderdeel meer van de bestuurlijke kudde en dat uit vrije wil. Toch wil ik mij te weer stellen, het kan niet zo zijn dat bestuurders altijd vrijuit kunnen gaan.

Nieuwe directeur

dirrecteur

‘Ik vond het goed om mij aan u voor te stellen’ sprak de directeur tijdens de borrel in het seniorenpaleis. ‘Ik weet dat er problemen zijn, maar ik hoop dat we daar uitkomen’. Er klinkt een zwak applaus. ‘Het is de vierde al in een paar jaar’, hoor ik naast mij. Ik ben niet enthousiast, zwak uitgedrukt. De Raad van Toezicht, een college dat al jaren uitblinkt door niet te weten wat er speelt, heeft hem benoemd. De directeur voldoet niet aan de gemaakte profielschets, maar er was na eindeloos gekrakeel tussen bewoners, eigenaren en management zo gauw geen andere……..

Praten met robot Erica

kunstmatige-intelligentie

Ik zag een dialoog van een bioloog met de robot Erica. Het was een echt gesprek, ongelooflijk. Erica vertelde de bioloog dat Robots ooit zo menselijk  zouden worden dat het onderscheid tussen mensen en robots verdwijnt. We praten hier over kunstmatige intelligentie, misschien wel het terrein waarop in de toekomst om de werelddominantie zal worden gestreden. Dat robots met hun computers veel sneller kunnen rekenen dan gewone mensen wisten we al. Een schaker verliest daarom van een computer. Maar als robots alles beter kunnen en veel mooier zijn dan gewone mensen waar blijven wij dan?  Science fiction, uitdagend en griezelig.

Naschrift: wie niet gelooft dat het werk in de toekomst bij o.a. de zorg, ofwel het meeste menselijk routinematige handelen, voornamelijk door robots zal worden gedaan zal bedrogen uitkomen

In de wachtkamer

wachtkamer

De zorg is waarschijnlijk de slechtst georganiseerde sector in het bedrijfsleven. Dat ligt ten dele aan de bemoeizucht van de overheid maar vooral aan het management zelf. Vandaag moest ik naar een specialist in het Diakonessen ziekenhuis in Zeist, wachttijd een half uur. Mijn vriendin trachtte mij tot bedaren te brengen, niemand die iets zei. Bij de dokter die begon met zijn onderzoek liet ik achterwege mijn standaardvraag te stellen: ‘Moet u mij niet iets zeggen?’ Bedoeld wordt dat hij zich eerst moet verontschuldigen voor het oponthoud. Bij de vervolg afspraak bleek dat ik terecht kon in….Doorn, waar ik woon..

Incompetentie en het Peter Principle

peters-principle

U kent het wel, het Peter Principle, namelijk dat in een hiërarchie elke werknemer stijgt tot een niveau van onbekwaamheid of incompetentie. Dit komt doordat promoties in eerste instantie worden bepaald door goed functioneren in vakbekwaamheid maar geleidelijk wordt leidinggeven steeds belangrijker. Een goede vakman hoeft nog geen goede manager te zijn. Voorbeelden – vooral in de non-profit sector – te over, al is het Principle natuurlijk wel overtrokken, niet iedereen maakt dit mee. Maar toch, zo’n situatie kenmerkt zich door veel aandacht van de top voor zaken die niet van groot belang zijn, terwijl de echte problematiek niet meer wordt aangepakt

 

 

Droogte

drogte

Maandenlang droogte, zeldzaam fenomeen in Nederland. We zijn het niet gewend, het wordt door opwarming van de aarde wellicht normaal. Dan wordt Nederland een ideaal vakantie- en wijnland en Zuid Europa kan het in de zomer dan door oververhitting vergeten. Water hadden we altijd genoeg, het moest doorstomen, maar opvangen dat is ongewoon. Er gaan meer oude mensen dood en er wordt minder hard gewerkt. Terrassen doen het prima, stoken hoeft niet meer, airconditioning is dringend gewenst. Gras en planten verdorren. Salades en andere koude gerechten gaan eten en de warme hap laten staan. Heineken en Unilever (ijs) zijn tevreden.

Heineken gaat door met landjepik

heineken

Heineken koopt voor 2,7 miljard euro een belang van 40 procent in de grootste bierbrouwer van China, CR Beer. Volgens de succesvolle topman Jean-François van Boxmeer is het een deal voor de eeuwigheid. Anders gezegd Heineken gaat door met landjepik en heeft nu eindelijk grip op de grootste biermarkt ter wereld, nadat Brazilië en Mexico al aan de beurt waren geweest. Boxmeer gaat tot het uiterste met de leencapaciteit van het concern, wat in mijn tijd – toen ik nog consultant van het concern was – niet mocht. Freddie Heineken floot de Raad van Bestuur zelfs terug toen Heineken het Canadese Labatt wilde overnemen.

 

Apple nu 1000 miljard waard

billionair

Apple, in 1997 bijna failliet,  heeft als eerste concern de magische grens van 1000 miljard dollar beurswaarde bereikt ofwel $1 biljoen. Amazon, Microsoft en Alphabet(Google) zijn ook hard op weg. In 1999 berekende ik in mijn boek ‘Megaconcerns’ dat er plaats was in de wereld voor circa 250 zeer grote concerns met een waarde van minstens 100 miljard. Daarvan zijn er nu circa 100. Maar er zijn dus nu ook billionairs, ongelooflijk. AD berekende dat de waarde van Apple gelijk staat aan alle huizen op Funda, Shell, Volkswagen Groep, Boeing, Tesla, Walt Disney, Philips, Heineken, Dell, 17 miljoen iPhones en dan blijft er nog een aardig zakcentje over.

Naschrift: General Electric was in 1998 met $271 miljard het meest waardevolle concern. Gevolgd door Coca Cola, Shell, Nippon, Microsoft, Exxon, Intel, Toyota, Merck en Philip Morris. Microsoft en Exxon doen ook nu nog mee de rest is ver achtergebleven.