Unilever blijft

unilever-5

Unilever kiest voor Rotterdam om daar het enige hoofdkantoor te vestigen. Londen wordt opgeheven en enkele tientallen mensen verhuizen naar ons land. Twee van de drie divisies t.w. lichaamsverzorging en zeep blijven in Londen. Beide divisies zijn de snelste groeiers. De voornaamste reden om voor Nederland te kiezen lijkt een grotere bescherming tegen vijandelijke overnames te zijn. Unilever beweert dat Brexit niets met het besluit te maken heeft, maar eerder zei CEO Paul Polman dat Brexit slecht is voor het bedrijfsleven. Al bij al een succesje voor het kabinet Rutte en een klap voor  voorstanders van Brexit, premier May voorop.

 

 

Succes vraagt om consistentie

consistent

Succes is noch magisch, noch mysterieus. Succes is het natuurlijke gevolg van het consistent toepassen van basisprincipes zei Jim Rohn, Amerikaans ondernemer en schrijver. En inderdaad als je nieuwe wegen wilt inslaan moet je doorzettingsvermogen hebben, je plannen geduldig en telkens opnieuw uitleggen aan betrokkenen, eventueel bijstellen als dat nodig is. Je moet consistent zijn wat in de logica betekent: innerlijk samenhangend en niet tegenstrijdig. Daardoor wordt je ook meer voorspelbaar, mensen kunnen wennen aan de nieuwe situatie. Laat je dat na dan krijg je vroeg of laat de rekening daarvoor gepresenteerd. Als je geen principes hebt ben je kansloos.

Mismanagement

mismanagement

In mijn senioren complex organiseerden we een evenement, maar er was geen geld. Of eigenlijk er was wel geld, maar geen budget. Er was geen budget omdat het er nooit geweest is maar wel een begroting, die echter niemand kon controleren op juistheid. Nu moet er eindelijk een goed jaarplan komen. Daar is drie maanden over gediscussieerd, maar er staat nog niets op papier, want dat hoefde vroeger toch ook niet? Enfin er was toch geld nodig dus schoot iemand het voor. Volgende week maar eens met de boekhouder praten hoe het nu verder moet. Hoe noem je zoiets: mismanagement

 

Nederland wordt ongezelliger

ongezellig

Vandaag staat in het nieuws dat een linkse splintergroepering Sinterklaas wil vermoorden, de rest van hun boodschap zal ik u besparen. Racisme en antisemitisme steken volgens velen weer overal de kop op. Jihadisten komen terug en Marokkaanse jeugdbendes teisteren ons. Groningen is in alle opzichten door de politiek belazerd over de gevolgen van gas dat bij hen geroofd is. We strijden over menselijke organen, over recht om zelf over je dood te beslissen. Vlieghaven Lelystad moet nu toch niet doorgaan ondanks alle eerdere inspraak. Na PVV blijkt nu ook FvD niet erg democratisch te zijn. Maar overdrijven we niet schromelijk?

Joop denkt vooral aan zichzelf

joop-van-den-ende

Ik wil niets afdoen aan de geweldige prestaties van Joop van den Ende op het terrein van musicals. Maar het is met dat soort superrijke mannen eigenlijk altijd hetzelfde. Een foundation is een middel om veel minder belasting te betalen en giften krijgen toch vaak mensen die niet al te ver buiten de eigen kring opereren. Joop bestuurt zijn foundation met vrouw, zwager, eigen advocaat en accountant. Volgens een recent onderzoek van Argos is vooral het Nieuwe De La Mar theater overweldigend begunstigde met €46 miljoen en daar speelt ‘Stage’ veel musicals. Joop is nog steeds aandeelhouder van ‘Stage’ met 40%.

 

 

Met oudjes in de bar

park-boswijk-2

Twee jaar geleden bereikte Park Boswijk een dieptepunt met een bezetting van 180 bewoners ofwel slechts 40%. Dat was verschrikkelijk, maar toen begonnen Amerikaanse beleggers appartementen voor 10 000 euro per stuk op te kopen tot woede van machteloze eigenaren. Maar de leegstand verminderde tot 40%. In november sloten wij een convenant tussen bewoners, eigenaren en de beheerstichting om te gaan samenwerken. Een van plannen was het openen van een huisbar, dat gaf gefronste wenkbrauwen: zoiets bij ouderen? Gisteren gingen we open, de bar was uitpuilend vol en kon met moeite om 11 uur dicht. Over twee jaar is Boswijk vol, het grootste ouderencentrum van Nederland..

Leiderschapsrollen

leiderschap

Gisteren namen wij afscheid van onze directeur. De volgende leiderschapsrollen typeerden hem:

Kasteelheer, als er gevaar dreigde trok hij bruggen op, maar hij hield de dienstverlenende stichting wel overeind.

Detaillist Hij kende alle details. Registreren ging echter beter dan plannen. Kleintjes telden, al had dat met meer winst gekund.

Gids voor zijn management team, maar was het tweede niveau wel voldoende zelfstandig?

Acteur met soms iets theatraals als hij zich unfair aangevallen voelde..

Procesbeheerser met oog voor de juiste volgorde van beleidsstappen

Rentmeester die het vermogen aan mensen en middelen overeind liet.

Pastor die mensen kon troosten en vertrouwen geven.

Nederland is geen partij voor Shell

shell

Marjan van Loon directeur van Shell Nederland is wellicht het beste te vergelijken met de Commissaris van Drenthe, een vrij onbetekenende functie in een grote politieke organisatie. Van Loon runt geen business, ze vertegenwoordigt Shell slechts voor politieke zaken in een land, een soort ambassadeur zonder veel bevoegdheden. Zij betoogde dat Nam voldoende middelen heeft om zijn schadeverplichtingen tegenover de Groningers na te komen. Dat moet nog maar blijken, nu het concern de financiële banden met dat bedrijf heeft doorgesneden. Een schandalige actie, maar ja grote multinationals kunnen alleen nog door grootmachten als VS, China of….EU worden beteugeld, waarvan acte

 

Storm raast door Nederland

storm

Daken waaien van huizen af, gevels ook, mensen ontsnappen aan een vallende boom, een geparkeerde auto niet. Een vallende tak dood een chauffeur. Een vrachtauto waait van de weg af het kanaal in. Voetgangers worden meegesleurd. Het trein- en vliegverkeer ligt stil. Het stormt in Nederland, KNMI geeft code Rood en toch gaan veel mensen de weg op. Het land is in disorde en dan te bedenken dat het niet eens een orkaan is, we leven gelukkig buiten het tropische gebied. Het lijkt of ook mensen die in veiligheid zijn er onrustig door worden. Zo juist ging een alert maar waarover?

Zorg interieur

boswijk

In Nederland munt het interieur van ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorgcentra vaak uit in treurigheid. Het lijkt alsof het middeleeuwse credo ‘Momento Mori’ (gedenk te sterven) overal zichtbaar moet zijn. De lulligheid van meubelen, vale decoraties, TL licht, verpieterde bloembakken lijkt erop gericht u te doordringen van het naderende einde. U wordt door toegewijd personeel goed verzorgd tot het graf maar levensvreugde dient te worden tegengegaan. ‘Ogenlust’, zoals in Johannes 2:16 beschreven, moet worden voorkomen. Lusten brengen ons in moeilijkheden en daarmee moeten we afrekenen. Hoe dat naargeestige denken te doorbreken? Die macht der gewoonte, denken dat ouderen niet anders willen.