Dynamiek in Nederlands bedrijfsleven

gegeten

Dertig jaar geleden publiceerde ik ‘Multinationaal Ondernemen vanuit Nederland’. Economische trekpaarden waren de grootste 50 ondernemingen t.w::

Shell, AKZO, DSM, Gist-Brocades, Unilever, Heineken, Wessanen, CSM, Bols, Philips, Buhrmann-Tetterode, KNP/VRG, Hoogovens, DAF, Volvocar, Van Leer, Stork, Océ van der Grinten, Cebeco, Cehave, Suikerunie, Coberco, DMV/Campina, CCF, Melkunie, Volmac, Amro, ABN, Rabo, NMB/Postbank, Nationale-Nederlanden, Aegon, AMEV, KLM, Nedlloyd, Pakhoed, VNU, Wolters-Kluwer, Elsevier, Ahold, Vendex, KBB, SHV, Internatio-Muller, Pon, Van Ommeren, Borsumij-Wehry, Otra, HBG en Volker-Stevin.

Van deze ondernemingen bestaan nog volledig zelfstandig: Shell, DSM, Unilever, Heineken, Wessanen, Philips, Suikerunie, Rabo, Nationale-Nederlanden, Aegon, SHV, Pon en Wolters-Kluwer. De rest is opgegaan in overnames/ fusies.

Naschrift: Wessanen en Nationale-Nederlanden zijn tijdelijk onderdeel van fusie geweest. Van Philips is alleen de medische sector over. Van de vijftig trekpaarden zijn er dus ongeveer tien in redelijk pure vorm over.

 

 

Privacy mania

privacy

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De EU-wet AVG moet zorgen voor een gelijk speelveld op het gebied van databescherming en vrij verkeer van data, in héél Europa, maar ook daarbuiten. Datalekken moeten worden voorkomen en… uiteraard er komen forse boetes  voor overtreders. Oud rechter en gesjeesd burgemeester Aleid Wolfsen wordt oppertoezichthouder. Deze bureaucratie lijkt erger dan de kwaal. Grote vissen als Facebook vangen we er niet mee, maar wel voetbalclubs en kerkgenootschappen zoals gisteren in Nieuwsuur duidelijk werd. Ik heb zelf al meegemaakt dat de wet wordt gebruik om je gewone operationele gegevens te onthouden

Redt KLM het nog?

2017-11-29 06:00:18 Jean-Marc Janaillac, Chief Executive Officer of Air France-KLM, looks on during a press conference in Mumbai on November 29, 2017. Air France-KLM and Jet Airways - India's leading airline, signed an enhanced cooperation agreement for the development of their operations between Europe and India.  / AFP PHOTO / INDRANIL MUKHERJEE

De KLM is voor Nederland en Schiphol van groot belang. De fusiedrang in 2003/04, toen het bedrijf ervoor koos om door Air France te worden overgenomen, dreigt nu de eens zo trotse onderneming fataal te worden. Is dat bijzonder? Nee Sabena, Swiss Air en eigenlijk ook Iberia en Alitalia gingen KLM voor, ook al bestaan de namen soms nog. Air France blijkt een molensteen met onverantwoordelijke Franse vakbonden en personeelsorganisaties die niet voor rede vatbaar zijn. Over het lot van KLM beslissen spoedig niet de Nederlandse regering, maar reuzen als Delta of China Eastern dan wel de Franse Staat of opkoopfondsen

 

Schimmige Dutch Trade Board?

dtib

‘Follow The Money’ de journalistieke luis in de pels  voor polderend politiek en bedrijfsleven schrijft een interessant artikel over The Dutch Trade Board (DTIB). Door gebruik te maken van de WOB (wet openbaar bestuur) heeft FTM toegang gekregen tot de geheime notulen van dit poldergezelschap dat opereert in zoveel mogelijk beslotenheid. De DTIB mag meebeslissen over de economische politiek in het buitenland. Subsidies en maatregelen gericht om Nederland te laten functioneren als belastingparadijs komen mede uit deze koker. Zo ook de vrijstelling van dividend belasting voor multinationals. Wordt het geen tijd om veel van de 350 rijk adviesorganen op te heffen?

 

 

Organisatiecultuur veranderen?

cultuurverandering

Voor het begrip ‘organisatiecultuur’ zijn veel definities opgesteld. Borsboom en Parlevliet geven een overzicht van gemeenschappelijke kenmerken:

  • Cultuur is iets dat door mensen wordt gedeeld;
  • Cultuur wordt gedragen door mensen;
  • Cultuur is aangeleerd;
  • Cultuur is niet onmiddellijk zichtbaar, noch direct beïnvloedbaar;
  • Cultuur heeft een duurzaam stabiel karakter.

In deze tekst wordt de definitie van Geert Hofstede aangehouden, onze beroemde socioloog, organisatiecultuur is: ‘de collectieve mentale programmering die de leden van de ene organisatie onderscheidt van die van een andere.’ Cultuur veranderen is lastig en kost tijd, het vergt uithoudingsvermogen. Verandering gaat via nieuwe symbolen, helden en rituelen naar nieuwe waarden.

 

Naargeestige immigratie

PASSAU, GERMANY - OCTOBER 28:  Migrants arrive at the German border to Austria on October 28, 2015 near Wegscheid, Germany. Bavarian Governor Horst Seehofer has accused the Austrian government of wantonly shuttling migrants in buses from the Slovenian border across Austria and dumping them at all hours of day and night at the border to Germany. German authorities have recorded over 7,000 migrants arriving daily since the weekend as a bottleneck of migrants in Slovenia and Croatia finally arrived in Austria. Germany has registered over 800,000 migrants this year and Chancellor Angela Merkel is mounting pressure on European Union member states that so far have shown great reluctance to accept any migrants at all to finally share the burden of accommodating the newcomers, many of whom are refugees fleeing war-torn Syria.  (Photo by Johannes Simon/Getty Images)

Immigratie, die uit niet-cultureel verwante Afrikaanse of Aziatische landen komt, kost goud en vormt ook op middellange termijn geen wezenlijke versterking van ons arbeidspotentieel. Geen win/win combinatie dus maar een lose/lose. Volgens het CBS is slechts 4% aan de slag, van mensen die anderhalf jaar een verblijfsvergunning hebben en 11% van diegenen die tweeënhalf jaar zo’n papiertje op zak hebben. Vooral in de horeca en in de uitzendbranche zijn ze aan de slag. De overgrote meerderheid is ook na 2,5 jaar nog steeds afhankelijk van een uitkering. De vraag is wie met deze immigratie, die meestal niet om politiek asiel gaat, is geholpen.

 

 

Van Lanschot Kempen een bank van niks

van-lanschot

Het speelde in  2012 dat ik met de CEO van de toen nog bestaande  noodlijdende Friesland Bank sprak. Hij had een pakket aandelen Van Lanschot. Ik zou voor hem sonderen bij Bank Vontobel een van de grootste private bankers in Zwitserland of zij geïnteresseerd waren in overname, want iedereen wilde van zijn aandelen Van Lanschot af. Vontobels Zwitserse CEO vertelde ons in een persoonlijk gesprek minzaam dat hij totaal niet geïnteresseerd was. Nu maakt men zich druk over het topsalaris van de CEO, maar hoe lang bestaat Van Lanschot nog?  Wanneer zal het lot van Friesland Bank ook bij hen toeslaan?

Schaduwfiguren en informele leiders

leider-leiderschap

In iedere organisatie zijn er mensen die, hoewel zij geen enkele officiële functie hebben, het toch voor het zeggen hebben. Zij vallen niet meteen op want ze bewegen zich in de schaduw van gangbare plaatsen. Het zijn toch informele leiders, die doelgericht, open en vaak professioneel zijn. Hij/zij is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid met weloverwogen acties en flexibele patronen.  Authentiek, kwetsbaar, positief en vasthoudend, zegt ons literatuur. Vaak is de waarheid minder mooi en kunnen het geduchte oppositieleiders zijn voor het formele bestuur. Op den duur moeten informele leiders weg of in de leiding worden opgenomen, anders ontstaat frictie.

 

Eindelijk de veestapel inkrimpen?

megastal

Een van de vele overbodige adviesorganen die Den Haag rijk is, de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, meent dat de veestapel drastisch moet worden ingekrompen wil Nederland zijn klimaatdoelen halen. Als de regering de veehouderij op de huidige voet laat doorgaan, neemt die bedrijfstak in 2050 de totale toegestane broeikasuitstoot van heel Nederland voor haar rekening. Een juiste conclusie al is die Raad daar niet voor nodig. Nederland heeft een wereldpositie in agri-business, maar wie de vele varkens- en kippenmegastallen ziet weet dat wij in ons kleine land zijn doorgeschoten. Koeien produceren teveel mest dus ook in die sector krimpen

 

Heldere communicatie?

communicatie-3

Management goeroe Peter Drucker zei het eens: ‘het belangrijkste in communicatie is te horen wat niet gezegd wordt.’ Dat is precies het besef dat bij veel organisaties ontbreekt. Als je het hebt over de wens om beter te communiceren is vaak het antwoord ‘wat is dan fout gegaan?’ Bij organisaties die niet excellent zijn is het juist datgene wat achterweg blijft wat telt. Daarbij past de waarschuwing van de Amerikaanse antropoloog Margaret Mead: ‘het enige moment waarop je echt communicatie hebt is als twee mensen de taal even goed of even slecht spreken’. Kortom er wordt heel wat zinloos gepraat.