Nieuwe directeur

dirrecteur

‘Ik vond het goed om mij aan u voor te stellen’ sprak de directeur tijdens de borrel in het seniorenpaleis. ‘Ik weet dat er problemen zijn, maar ik hoop dat we daar uitkomen’. Er klinkt een zwak applaus. ‘Het is de vierde al in een paar jaar’, hoor ik naast mij. Ik ben niet enthousiast, zwak uitgedrukt. De Raad van Toezicht, een college dat al jaren uitblinkt door niet te weten wat er speelt, heeft hem benoemd. De directeur voldoet niet aan de gemaakte profielschets, maar er was na eindeloos gekrakeel tussen bewoners, eigenaren en management zo gauw geen andere……..

Praten met robot Erica

kunstmatige-intelligentie

Ik zag een dialoog van een bioloog met de robot Erica. Het was een echt gesprek, ongelooflijk. Erica vertelde de bioloog dat Robots ooit zo menselijk  zouden worden dat het onderscheid tussen mensen en robots verdwijnt. We praten hier over kunstmatige intelligentie, misschien wel het terrein waarop in de toekomst om de werelddominantie zal worden gestreden. Dat robots met hun computers veel sneller kunnen rekenen dan gewone mensen wisten we al. Een schaker verliest daarom van een computer. Maar als robots alles beter kunnen en veel mooier zijn dan gewone mensen waar blijven wij dan?  Science fiction, uitdagend en griezelig.

Naschrift: wie niet gelooft dat het werk in de toekomst bij o.a. de zorg, ofwel het meeste menselijk routinematige handelen, voornamelijk door robots zal worden gedaan zal bedrogen uitkomen

In de wachtkamer

wachtkamer

De zorg is waarschijnlijk de slechtst georganiseerde sector in het bedrijfsleven. Dat ligt ten dele aan de bemoeizucht van de overheid maar vooral aan het management zelf. Vandaag moest ik naar een specialist in het Diakonessen ziekenhuis in Zeist, wachttijd een half uur. Mijn vriendin trachtte mij tot bedaren te brengen, niemand die iets zei. Bij de dokter die begon met zijn onderzoek liet ik achterwege mijn standaardvraag te stellen: ‘Moet u mij niet iets zeggen?’ Bedoeld wordt dat hij zich eerst moet verontschuldigen voor het oponthoud. Bij de vervolg afspraak bleek dat ik terecht kon in….Doorn, waar ik woon..

Incompetentie en het Peter Principle

peters-principle

U kent het wel, het Peter Principle, namelijk dat in een hiërarchie elke werknemer stijgt tot een niveau van onbekwaamheid of incompetentie. Dit komt doordat promoties in eerste instantie worden bepaald door goed functioneren in vakbekwaamheid maar geleidelijk wordt leidinggeven steeds belangrijker. Een goede vakman hoeft nog geen goede manager te zijn. Voorbeelden – vooral in de non-profit sector – te over, al is het Principle natuurlijk wel overtrokken, niet iedereen maakt dit mee. Maar toch, zo’n situatie kenmerkt zich door veel aandacht van de top voor zaken die niet van groot belang zijn, terwijl de echte problematiek niet meer wordt aangepakt

 

 

Droogte

drogte

Maandenlang droogte, zeldzaam fenomeen in Nederland. We zijn het niet gewend, het wordt door opwarming van de aarde wellicht normaal. Dan wordt Nederland een ideaal vakantie- en wijnland en Zuid Europa kan het in de zomer dan door oververhitting vergeten. Water hadden we altijd genoeg, het moest doorstomen, maar opvangen dat is ongewoon. Er gaan meer oude mensen dood en er wordt minder hard gewerkt. Terrassen doen het prima, stoken hoeft niet meer, airconditioning is dringend gewenst. Gras en planten verdorren. Salades en andere koude gerechten gaan eten en de warme hap laten staan. Heineken en Unilever (ijs) zijn tevreden.

Heineken gaat door met landjepik

heineken

Heineken koopt voor 2,7 miljard euro een belang van 40 procent in de grootste bierbrouwer van China, CR Beer. Volgens de succesvolle topman Jean-François van Boxmeer is het een deal voor de eeuwigheid. Anders gezegd Heineken gaat door met landjepik en heeft nu eindelijk grip op de grootste biermarkt ter wereld, nadat Brazilië en Mexico al aan de beurt waren geweest. Boxmeer gaat tot het uiterste met de leencapaciteit van het concern, wat in mijn tijd – toen ik nog consultant van het concern was – niet mocht. Freddie Heineken floot de Raad van Bestuur zelfs terug toen Heineken het Canadese Labatt wilde overnemen.

 

Apple nu 1000 miljard waard

billionair

Apple, in 1997 bijna failliet,  heeft als eerste concern de magische grens van 1000 miljard dollar beurswaarde bereikt ofwel $1 biljoen. Amazon, Microsoft en Alphabet(Google) zijn ook hard op weg. In 1999 berekende ik in mijn boek ‘Megaconcerns’ dat er plaats was in de wereld voor circa 250 zeer grote concerns met een waarde van minstens 100 miljard. Daarvan zijn er nu circa 100. Maar er zijn dus nu ook billionairs, ongelooflijk. AD berekende dat de waarde van Apple gelijk staat aan alle huizen op Funda, Shell, Volkswagen Groep, Boeing, Tesla, Walt Disney, Philips, Heineken, Dell, 17 miljoen iPhones en dan blijft er nog een aardig zakcentje over.

Naschrift: General Electric was in 1998 met $271 miljard het meest waardevolle concern. Gevolgd door Coca Cola, Shell, Nippon, Microsoft, Exxon, Intel, Toyota, Merck en Philip Morris. Microsoft en Exxon doen ook nu nog mee de rest is ver achtergebleven.

Witte corruptie

corruptie-2

Witte corruptie is wettelijk toegestaan, maar niet integer. Voorbeelden in Nederland genoeg. De vele advies- en bestuurscolleges die met partijgenoten bezet worden. Soms tot wel dertig bijbanen per persoon. Of mensen die inkopen en cadeaus krijgen van leveranciers die men niet in een weekend kan opeten. Vrienden gunsten verlenen. Alle systemen corrumperen op den duur, politiek maar ook bij stichtingen waar de macht volledig beschermd is. Er zijn veel privaat-publieke organen die opereren als monopolistische organisaties die geen enkele drijfveer hebben tot marktgerichte efficiency. Belgisch filosoof Bouillart zegt daarover: corruptie is de theorie dat men kan rotten zonder te sterven.

Schrijnende incompetentie

incompetentie

Management goeroe Peter Drucker zei over incompetentie: ‘kwaliteit in een product of dienst is niet wat de leverancier erin stopt. Het is wat de klant eruit haalt en bereid is ervoor te betalen. Een dienst bezit geen kwaliteit omdat het moeilijk uit te voeren is en veel geld kost, zoals veel dienstverleners typisch geloven. Dit is incompetentie. Klanten betalen alleen voor wat nuttig is voor hen en waarde biedt. Niets anders behelst kwaliteit.’ In polderend Nederland barst het van incompetentie. Onnodige verliezen worden afgewenteld op bewoners of partners. Competentie zit bij personeel dat zorgt dat organisaties draaien ondanks hun bazen.

Vluchteling? Ga naar Portugal

antonio_costa

Portugal is wellicht het enige EU land dat nog graag vluchtelingen opneemt. Het land ligt buiten de route die vluchtelingen uit Afrika kiezen, maar het land heeft dringend nieuwe inwoners nodig. Er zijn jaarlijks 75000 immigranten nodig om de omvang van de bevolking te handhaven. Portugal heeft met een geboorteaantal van 8,4 per 1000 inwoners een van de laagste EU cijfers. In 2000 waren dat nog 11,4 geboorten. Bovendien hebben door de crisis honderdduizenden vooral jongeren Portugal verlaten. Premier Antonio Costa wil principieel graag vluchtelingen opnemen en wil ook meedoen aan herverdeling van immigranten. Echter 50% gaat binnen enkele jaren weer weg blijkt uit historische cijfers.